Innehållspresentatör

Kanta-kundtesttjänsten säkerställer ett fungerande informationssystem inom hälso- och sjukvården

Blogg Skrivet 25.09.2018 Alla bloggar

Via Kanta-kundtesttjänsten testas att de olika Kanta-tjänsterna fungerar i informationssystemen och i de social- och hälsovårdsorganisationer som använder dem.

Kanta-kundtesttjänsten är avsedd för leverantörer av informationssystem som ansluts till Kanta samt för social- och hälsovårdsorganisationer och apotek som fungerar som leverantörernas kundtestare. I Finland används informationssystem från flera olika leverantörer. Syftet med testtjänsten är att säkerställa att de olika Kanta-tjänsternas egenskaper fungerar både i systemen och hos deras användare.

”Genom testningen kontrollerar man att informationssystemet har genomförts i enlighet med de nationella specifikationerna och att all information samspelar. Då visas informationen i samma form oavsett via vilket system den läses”, säger Laura Natunen, som är kundrelationsansvarig för testningen.

Hur fungerar testningen av Kanta-tjänsterna?

Först gör man ett kundtest där systemleverantörerna och kundtestarorganisationerna självständigt testar sina implementeringar i testmiljöerna. Kundtesttjänsten består av testmiljöer för olika Kanta-tjänster; via testmiljöerna kan man testa hur systemen fungerar från Receptcentret, Klientdataarkivet för socialvården, Patientdataarkivet, informationshanteringstjänsten och Arkivet över bildmaterial.

Efter kundtestningen samtestas systemen, också i Kanta-kundtesttjänsten. ”Systemleverantörerna och kundorganisationerna ansluter sig till FPA:s Kanta-kundtesttjänst via sina egna testmiljöer, och den vägen gör man testningar mellan dessa miljöer”, förtydligar Natunen.

En förutsättning för att kunna delta i samtestningen är att systemen har klarat de i förväg fastslagna testerna. Samtestningen är också ett obligatoriskt moment om man vill ansluta ett informationssystem till Kanta-tjänsterna.

”Enligt lagen ska system som ansluts till Kanta vara certifierade. Certifiering av ett informationssystem förutsätter att man utför en samtestning och efter det dessutom gör en auditering av informationssäkerheten”, säger Kaisa Penttilä, som är kundrelationsansvarig för testningen. 

Publiceringsplanen bestämmer testtidtabellen

Efter certifieringsprocessen får informationssystem som ansluter sig till Kanta-tjänsterna ett överensstämmelseintyg som gäller en viss tid. ”Senast sex månader innan giltighetstiden går ut ska producenten av informationstjänsten kontakta FPA och auditeringsorganet för informationssäkerheten – eller ibland tidigare än så, om det kommer att göras förändringar som gäller Kanta i informationssystemet”, säger Penttilä.

Också nya funktioner och egenskaper ska testas. Om Kanta exempelvis får en ny egenskap som föreskrivs i lag, genomför FPA egenskapen i Kanta-systemet medan systemleverantörerna genomför den i sina patientdatasystem. Först efter det tas de nya egenskaperna i bruk av social- och hälsovårdsorganisationerna och apoteken.

Kanta-tjänsterna och de olika funktionerna tas i bruk enligt publiceringsplanen. Det beror alltid på publiceringsplanen vilken tjänst och funktion som testas i vilket skede. ”I praktiken pågår här olika testningar året om”, säger Natunen.

Mer information: