Innehållspublicerare

Kanta-tjänsternas chattbott Kanta-kompis är en utmärkt digital assistent

Blogg - Medborgare Skrivet 3.3.2023 Alla bloggar

Kanta-tjänsternas chattbott, som fyller ett år i mars, har varit en framgång. Kanta-kompis har lärt sig väldigt mycket nytt. Utöver underhållet utvecklas den kontinuerligt.

Chattbotten Kanta-kompis har tjänat kunderna väl och effektivt. Under det första året har chattbotten matats med sådan information som man vid Kanta-tjänsterna vet att kunderna frågar efter, berättar Mirva Nättiaho-Rönnholm, kundrelationsansvarig för MittKanta och produktägare för chattbotten.

En kvinna och en gammal man vid datorn.

Det definieras även i lag vad chattbotten ska kunna.  

– Till exempel börjar information om sociala tjänster så småningom visas i MittKanta från våren 2023, så chattbotten måste ha beredskap att svara på frågor om detta. Därför matar vi ständigt in ny information i Kanta-kompis. 

Kanta-kompis är bra på att besvara lätta och enkla frågor.

Enligt Nättiaho-Rönnholm har chattbotten frigjort arbetstid så att de som arbetar i kundservicen kan koncentrera sig på mer komplicerade frågor. Därmed har chattbotten underlättat arbetet i kundservicen.

– Kanta-kompis är bra på att besvara lätta och enkla frågor. Den kan också styra frågeställarna till mer information på webbplatsen kanta.fi, till exempel till anvisningarna för hur man tryggt sköter ärenden.   

Hurdana frågor får chattbotten Kanta-kompis?

– Mest frågar kunderna chattbotten om sina egna undersökningsresultat och var de finns i MittKanta. Om resultaten ännu inte visas frågar kunderna när de kommer att visas.  

Chattbotten får också en hel del frågor om recept och förnyande av recept. Också på de här frågorna svarar Kanta-kompis.  

Nättiaho-Rönnholm berättar att Kanta-kompis i fjol fick särskilt mycket frågor om vaccinationsintyg och de fjärde coronavaccinationerna. Under vintern ställs frågor om influensavaccinering.

– Att träna en chattbott är att balansera på en vågspets. Vi måste vara förutseende och ha årscykeln i åtanke. Till exempel ställs det säkert mycket frågor om fästingvacciner under sommaren.  

Man kan till exempel fråga Kanta-kompis hur man loggar ut från MittKanta. Det är en enkel och kort fråga där chattbotten hjälper. 

Ställ en fråga åt gången till chattbotten

Chattbotten Kanta-kompis är som bäst i frågor som bara handlar om en sak. Då förstår den artificiella intelligensen vad man vill av den. Om fler frågor listas i en och samma mening, kan chattbotten inte nödvändigtvis svara.  

– Om man funderar över flera saker, är det bra att ställa en fråga åt gången, säger Nättiaho-Rönnholm. 

Diskussionerna med chattbotten Kanta-kompis är alltid anonyma.

Hon betonar att diskussionerna med chattbotten Kanta-kompis är anonyma och därför är det fullständigt tryggt att använda den.

Chattbotten ger råd på både svenska och finska.   

– Svenskspråkiga frågor ställs ganska sällan, så det är svårare att mäta kvaliteten på den svenskspråkiga tjänsten än på den finskspråkiga.