Innehållspublicerare

null FPA:s kunniga supportteam hjälper med användningen av Kanta-tjänster

FPA:s kunniga supportteam hjälper med användningen av Kanta-tjänster

Blogg - Medborgare Skrivet 30.11.2018 Alla bloggar

Hur kan jag skriva ut en receptsammanställning via Mina Kanta-sidor? Hur skriver jag en organdonationsvilja? Och när är det bäst att kontakta hälso- och sjukvården direkt?

Kanta-tjänsterna är fortfarande en rätt ny sak för många, så det är inte förvånande att det finns en hel del att fråga angående användningen av dem. FPA:s kundsupport har ett sakkunnigt team som besvarar både medborgarnas och den professionella social- och hälsovårdspersonalens frågor angående Kanta-tjänsterna. Medborgarna kan ställa frågor via telefon, e-post eller en elektronisk blankett. På många frågor går det också snabbt att hitta svar på Kanta.fi, bland vanliga frågor och på sidan Anvisningar.

 

 

Vilket slags frågor brukar kundsupporten få?

Från medborgarna får kundsupporten frågor av de mest skilda slag.

”De svåraste frågorna får ofta den tekniska supporten besvara. Många av medborgarnas frågor gäller tekniska problem med användningen av Mina Kanta-sidor. Eller så vill man veta hur man ska göra för att förnya ett recept eller skriva ut en sammanställning av sina recept”, berättar Janne Kosunen på kundsupportens ICT-tjänster.

Ofta tar man också kontakt med kundsupporten när uppgifterna om ett visst läkarbesök inte syns på Mina Kanta-sidor. De här frågorna kan FPA:s kundsupport inte svara på, eftersom de inte kan gå in och se vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som har lagrats på medborgarens Mina Kanta-sidor.

”Hälso- och sjukvården ansvarar för de hälsouppgifter som visas på Mina Kanta-sidor, och därför måste vi i de här fallen råda personen att vända sig till den hälso- och sjukvårdsenhet där han eller hon besökt läkare. De här situationerna är tråkiga för kunderna, när vi inte kan hjälpa dem”, säger Kosunen.

Kundsupporten får också många frågor om varför en vårdnadshavare inte kan se uppgifter om sitt barn som är under 10 år. Ett exempel på när det inte går att se uppgifter om barnet är om det finns ett avtal eller förordnande om delad vårdnad. 

”Uppgifterna kommer från befolkningsdatasystemet, som supporten inte kan se. Uppgifterna kan kontrolleras via magistraten. Om en vårdnadshavare inte kan se uppgifter om sitt barn via Mina Kanta-sidor, kan han eller hon vända sig till hälso- och sjukvården och fråga efter uppgifterna”, säger Kosunen. 

Hur förmedlas responsen till rätt mottagare?

När medborgarna tar kontakt med kundsupporten handlar det ofta om användningen av Mina Kanta-sidor, och där kan supporten ge bra råd och lösa problemen. Vid behov styrs frågan vidare till en särskild sakkunnig på FPA, för att också lite ovanligare frågor ska få ett svar.

Om en medborgare vill ge respons förmedlas den till de instanser eller sakkunniga som responsen gäller. ”De sakkunniga tar med responsen i utvecklingskön, i synnerhet om en fråga ofta dyker upp i respons eller frågor”, beskriver Kosunen.

Stöd också för social- och hälsovårdspersonalen

Också social- och hälsovårdspersonalen och systemleverantörerna kan kontakta FPA:s kundsupport. Enligt Kosunen är frågorna mycket varierande, men oftast handlar de om anslutning till Kanta-tjänsterna. 

”Hur ansluter man sig till en Kanta-tjänst, vilka förändringssituationer följer av anslutningen, hur påverkas Kanta-tjänsterna av interna förändringar i organisationen... Anslutningarna är definitivt det som vi får flest frågor om. Förstås märks också störningssituationer av olika slag i kontakterna med supporten: om en störningssituation pågår utreder man den i samarbete med den professionella hälso- och sjukvårdspersonalen.”


Kontaktuppgifter till FPA:s kundsupport