Innehållspresentatör

Var hittar jag laboratoriesvar på Mina Kanta-sidor?

Blogg - Medborgare Skrivet 25.06.2018 Alla bloggar

På Mina Kanta-sidor kan man se resultat från laboratorieundersökningar. Hälso- och sjukvårdsenheter som använder Kanta-tjänsterna ska lagra undersökningsresultat i Patientdataarkivet, via vilket Mina Kanta-sidor visar uppgifterna för medborgaren. Ibland syns uppgifterna ändå inte, eller också kan de vara svåra att hitta. Sari Ahonen som är kundrelationsansvarig på Mina Kanta-sidor svarar på frågor om laboratorieundersökningar.

Logga in på Mina Kanta-sidor. Klicka på hälsoupgifter och undersökning.

Var hittar jag laboratoriesvar?

Logga först in på Mina Kanta-sidor med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Laboratoriesvar finns under Hälso- och sjukvårdsuppgifter > Undersökningar. Välj resultat från önskad undersökning efter datum. Om resultaten inte visas för det datum då undersökningen gjordes kan du kolla de övriga datumen. Ibland visas resultaten för det datum då undersökningsremissen skrevs. Du kan också sortera besöken efter när undersökningsresultaten senast har ändrats.

Har laboratorieundersökningen beställts med långtidsremiss, det vill säga en remiss med vilken samma prov kan tas upprepade gånger? Då kan det hända att alla undersökningsresultat finns på det datum då långtidsremissen skrevs. Det lönar sig alltså att också kolla äldre datum på Mina Kanta-sidor. Om långtidsremissen skrevs innan hälso- och sjukvårdsenheten anslöt sig till Kanta-tjänsterna kan det hända att undersökningsresultaten inte är arkiverade. I så fall bör läkaren skriva en ny remiss.

Varför ser jag inte mina laboratoriesvar på Mina Kanta-sidor?

Resultaten visas inte på Mina Kanta-sidor om den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård inte har anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Du kan kolla på nätet vilka privata hälso- och sjukvårdsenheter som använder Patientdataarkivet. Alla aktörer inom den offentliga hälso- och sjukvården har anslutit sig till Kanta, men det finns några organisationer som börjar arkivera laboratorieundersökningar först inom den närmaste tiden. Hör med din egen hälso- och sjukvårdsenhet om de arkiverar laboratoriesvar i Kanta-tjänsterna.

Det kan också hända att undersökningsresultaten ännu inte har registrerats på Mina Kanta-sidor. Det förekommer skillnader i hur snabbt olika hälso- och sjukvårdsorganisationer lagrar uppgifter i Kanta-tjänsterna. Om vårduppgifterna inte visas på Mina Kanta-sidor inom rimlig tid kan du be om mer information från den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård. 

Orsaken till dröjsmålet kan också vara att läkaren först vill gå igenom resultaten med patienten. I detta fall visas uppgifterna först senare på Mina Kanta-sidor.

Vad ska jag göra om jag inte kan se mina laboratoriesvar?

Ta kontakt med den hälso- och sjukvårdsenhet där undersökningarna har gjorts. Varje hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för de uppgifter den registrerat. Där utreder man om resultaten säkert har lagrats i Patientdataarkivet och om det är meningen att de ska visas på Mina Kanta-sidor. Om hälso- och sjukvården anser att uppgifterna borde visas på Mina Kanta-sidor gör de en begäran om utredning till Kanta-tjänsterna. 

Mer information

Mina Kanta-sidor 

Bruksanvisning för Mina Kanta-sidor (på finska)