Innehållspublicerare

Vad består Kanta-tjänsterna av?

Blogg - Medborgare Skrivet 17.4.2018 Alla bloggar

Vilka Kanta-tjänster finns det och vem kan använda dem? Om du känner till Receptet, Patientdataarkivet och MittKanta vet du redan en hel del om Kanta-tjänsterna.

Nyttan med Kanta-tjänsterna

Receptet

Det elektroniska receptet togs i bruk redan 2010, då de första elektroniska recepten skrevs ut. Numera talar man helt enkelt om recept, eftersom de bara i undantagsfall skrivs ut på papper.

I praktiken fungerar tjänsten så här: Läkaren skriver ett recept i det lokala patientdatasystemet, som har förbindelse till Kanta-systemet. Uppgifterna lagras i Receptcentret, och därifrån får apotekspersonalen fram recepten med sitt eget certifikatkort. På apoteket får patienten ut sin medicin genom att till exempel visa upp sitt FPA-kort.

Det elektroniska receptet har varit ett stort steg framåt med tanke på patientsäkerheten. Det minskar risken att överlappande läkemedel skrivs ut till patienten, och hanteringen av patientens läkemedelsbehandling som helhet förbättras när alla recept finns samlade på ett och samma ställe, vare sig det är fråga om recept från den offentliga eller privata hälso- och sjukvården. Krypterad dataöverföring ser till att uppgifterna är skyddade.

Läs mer om receptet

Patientdataarkivet

De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården använder Patientdataarkivet dagligen. Precis som i samband med Receptet kommer uppgifterna till Kanta via det lokala systemet. Patientdataarkivet ger möjlighet till informationssäker förmedling av uppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer.

I Patientdataarkivet finns patientens hälso- och sjukvårdsuppgifter: diagnoser, laboratorie- och röntgensvar samt kritisk riskinformation. Småningom har det också börjat komma mun- och tandvårdsuppgifter från tandläkarna.

Precis som det elektroniska receptet ökar också Patientdataarkivet patientsäkerheten, eftersom de personer som ansvarar för patientens vård ser alla nödvändiga och kritiska uppgifter via systemet. Vårdgivaren kan utnyttja tidigare resultat och utlåtanden, så att onödiga nya undersökningar kan undvikas. För att det här ska fungera måste patienten dock ha gett tillstånd till utlämnande av uppgifter. Till Patientdataarkivet hör därför också Informationshanteringstjänsten, som innehåller patientens samtycken och förbud beträffande användningen av uppgifterna.

Via Patientdataarkivet fungerar också Förmedlingen av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA. Det är en tjänst via vilken läkarintyg kan förmedlas via Kanta-tjänsterna till FPA för handläggning.

Läs mer om Patientdataarkivet

MittKanta

Man loggar in i MittKanta med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. I MittKanta ser man alla förskrivna recept och alla hälso- och sjukvårdsuppgifter som finns lagrade i Patientdataarkivet.

MittKanta innehåller mycket information om recept. Där kan man söka recept med olika sökkriterier, till exempel giltighetstid. För varje recept finns detaljerad information: vilka läkemedel som förskrivits, när receptet har gjorts upp och av vem samt var läkemedlet har tagits ut. Via MittKanta kan man också skicka begäran om receptförnyelse till den vårdenhet man önskar.

I MittKanta ser man samma uppgifter som antecknats i Patientdataarkivet: hälso- och sjukvårdsuppgifter, kritisk riskinformation och nu även uppgifter om mun- och tandvård. Bland hälso- och sjukvårdsuppgifterna finns undersökningsresultat samt referensvärden som man enkelt kan jämföra sina egna resultat med. I framtiden kommer även uppgifter om vaccinationer att finnas centraliserat tillgängliga i hälso- och sjukvårdsuppgifterna.

Samtycken till och förbud mot utlämnande av egna uppgifter hanteras via MittKanta. Man kan också sätta enskilda begränsningar för visningen av uppgifter. Tjänsten har också ett särskilt ställe för logguppgifter, om man vill veta var uppgifterna har tittats på och vid behov be om närmare information.

I MittKanta kan man anteckna sin donationsvilja och sitt livstestamente, som hälso- och sjukvården kan se via Informationshanteringstjänsten.

Dessutom kan vårdnadshavare se uppgifter om sina barn under 10 år i MittKanta. Det kontrolleras via Befolkningsregistercentralen om föräldern har rätt att se uppgifter om sina barn. Det kommer också att bli möjligt att uträtta ärenden för någon annan, till exempel för sina ålderstigna föräldrar.

Läs mer i MittKanta eller kolla dina uppgifter genom att logga in på tjänsten

Läkemedelsdatabasen

Läkemedelsdatabasen är avsedd att användas vid förskrivningen av läkemedel inom hälso- och sjukvården och vid expedieringen av läkemedel och direktersättningsverksamheten på apoteken. Den här tjänsten är en del av Kanta-tjänsterna och innehåller sådan läkemedelsinformation som behövs vid förskrivningen och expedieringen av läkemedel: priset på och ersättningen för läkemedel, utbytbara läkemedel, ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat samt andra grupper av preparat som specificeras genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifterna om läkemedel i ett elektroniskt recept ska vara samstämmiga med uppgifterna i läkemedelsdatabasen. Läkemedelsdatabasens uppgifter ska uppdateras i recept- och expedieringsprogramvaran den 1 och 15 varje månad.

Kelain

Till Kanta-tjänsterna hör också Kelain, som är en recepttjänst för små hälso- och sjukvårdsenheter. Till exempel kan läkare som skriver recept med stöd av rätten att utöva yrke, men inte i förtjänstsyfte, använda tjänsten kostnadsfritt. Självständiga yrkesutövare kan också använda Kelain mot en månadsavgift på 120 euro.

Kanta-tjänsterna i framtiden

Kanta-tjänsterna utvecklas kontinuerligt. Vissa hälso- och sjukvårdsenheter använder redan tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter, som underlättar hälso- och sjukvårdsaktörernas lagstadgade arkiveringsskyldighet. Snart kommer också klientuppgifter inom socialvården med i Kanta-systemet, med början redan i vår. I nästa blogg berättar vi mer om de kommande Kanta-tjänsterna.