Innehållspresentatör

Klar ökning i antalet användare av Mina Kanta-sidor

Blogg Skrivet 05.04.2019 Alla bloggar

Antalet Mina Kanta -användare fortsätter att växa – år 2018 var antalet över 2,1 miljoner.

När Mina Kanta-sidor infördes 2010 var användarna 690 under det första året. Efter det har användarsiffrorna ökat i snabb takt. År 2011 var användarna redan uppe i över 11 000, och 2012–2014 ökade de med flera hundra tusen varje år, tills miljonstrecket överskreds 2015 (1,1 miljoner). År 2016 hade Mina Kanta-sidor cirka 1,5 miljoner användare och år 2017 cirka 1,8 miljoner.

I fjol användes Mina Kanta-sidor redan av över 2,1 miljoner personer; ökningen från föregående år var 16 procent. Också inloggningarna ökade kraftigt från föregående år: Antalet inloggningar på Mina Kanta-sidor var 16,8 miljoner, vilket innebar en ökning med 27 procent. Genomsnittet per månad var över 600 000 olika personer och cirka 1,4 miljoner inloggningar.

”Användningen av Mina Kanta-sidor har hela tiden ökat. En bidragande orsak är att man inom hälso- och sjukvården har börjat använda Kanta-tjänsterna i allt större utsträckning. Allt fler hälso- och sjukvårdsorganisationer sparar uppgifter i Kanta-tjänsterna, och därmed finns det också uppgifter om allt fler användare på Mina Kanta-sidor”, förklarar Sari Ahonen, som är kundrelationsansvarig för Mina Kanta-sidor.

Av hela befolkningen har hälften (50 %) av 18–65-åringarna och över en tredjedel (37 %) av personerna över 65 år använt Mina Kanta-sidor. År 2018 var största delen (30 %) av dem som använt Mina Kanta-sidor 18–35 år. Den näst största användarkategorin var 51–61-åringar (27 %) och den tredje största var 36–50-åringar (24 %). Av användarna var 19 procent över 65 år. Bara 1 procent av användarna var under 18 år, eftersom en stor del av de minderåriga inte har de koder som krävs för att kunna logga in.

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där var och en kan se vilka uppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården om honom eller henne och hans eller hennes medicinering. Mer information och inloggning på Mina Kanta-sidor.