Innehållspresentatör

Användare av Mina Kanta-sidor efter kommun

Blogg Skrivet 04.07.2019 Alla bloggar

Omkring hälften av Finlands vuxna befolkning har använt tjänsten Mina Kanta-sidor. Under 2018 var antalet användare över två miljoner, varav en knapp fjärdedel (23 %) bor i huvudstadsregionen.

Den vanligaste hemkommunen bland användarna av Mina Kanta-sidor är Helsingfors (13 %). Därnäst följer Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Joensuu. Av användarna av Mina Kanta-sidor bor 44 procent i andra än de ovan nämnda kommunerna. 

Användarna av Mina Kanta-sidor önskar att deras uppgifter skulle visas på Mina Kanta-sidor så snabbt som möjligt efter besöket inom hälso- och sjukvården.

”I kundundersökningen var ett av de största önskemålen att uppgifterna skulle visas på Mina Kanta-sidor snabbare än i dag. Det är bara organisationerna och de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården som kan påverka det här genom att spara uppgifterna snabbare i Patientdataarkivet. För närvarande kan arkiveringshastigheten vara allt mellan ett dygn och ända upp till två veckor”, säger utvecklingschef Outi Lehtokari på Institutet för hälsa och välfärd.

En infograf om användare av Mina Kanta-sidor i Träskända och Kervo.

I de tio största kommunerna är andelen av kommuninvånarna som använder Mina Kanta-sidor cirka 40 procent (39–45 % beroende på kommun). I förhållande till kommunernas folkmängd finns det flest användare av Mina Kanta-sidor i Träskända (47 %), Kervo (46 %), Kuopio (45 %), Ylivieska (45 %) och Hyvinge (45 %). Varför finns det förhållandevis fler användare i vissa kommuner än i andra?

”Skillnaderna i antalet användare kan till exempel bero på att vissa hälso- och sjukvårdsorganisationer har satsat mer på att informera och handleda kunderna i användningen av Mina Kanta-sidor. Dessutom kan det hända att kunderna inte nödvändigtvis utnyttjar Mina Kanta-sidor om uppgifterna arkiveras med lång fördröjning inom hälso- och sjukvården. På vissa håll är det informationsinnehåll som arkiveras också mindre omfattande än i andra. Exempelvis arkiveras laboratoriesvar ännu inte överallt”, säger Lehtokari.

Antalet användare av Mina Kanta-sidor i olika kommuner 2018 (pdf).

 

Bli bekant med Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där var och en kan se vilka uppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården om honom eller henne och hans eller hennes medicinering. Mer information och inloggning på Mina Kanta-sidor.