Innehållspresentatör

Mina Kanta-sidor – år 2018 i siffror

Blogg Skrivet 25.02.2019 Alla bloggar

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där var och en kan se vilka uppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården om honom eller henne och hans eller hennes medicinering. Under 2018 användes Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor av över 2,1 miljoner medborgare. Det totala antalet inloggningar på Mina Kanta-sidor under fjolåret var cirka 16,8 miljoner.

Från Mina Kanta-sidor skickades över 2 miljoner begäranden om receptförnyelse, vilket är närmare en fjärdedel av alla förnyelsebegäranden som gjordes under året. På webbplatsen kanta.fi finns anvisningar om begäran om receptförnyelse. Begäran om receptförnyelse kan göras i samband med ett besök på apoteket, genom att besöka eller ringa hälsovårdsmottagningen, samt på Mina Kanta-sidor.Mina Kanta -år 2018 i siffror.

Vårdnadshavare kan sköta ärenden för sitt barns räkning på Mina Kanta-sidor, om barnet är under 10 år. Den här funktionen infördes 27.10.2016 och vid utgången av 2018 hade ärenden skötts för barns räkning redan 2,4 miljoner gånger.

Inloggning på Mina Kanta-sidor sker på www.kanta.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

Läs mer:

På Mina Kanta-sidor kan du se hälsouppgifter och recept
Behöver du hjälp med att använda Mina Kanta-sidor? – Bli bekant med Mina Kanta-sidor med hjälp av webbskolan