Innehållspublicerare

På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja

Blogg Skrivet 05.09.2019 Alla bloggar

Med ett livstestamente kan du försäkra dig om att dina egna önskemål beaktas i situationer där du inte längre själv kan uttrycka din vilja. Viljeyttringar kan också göras via Mina Kanta-sidor.

Ett livstestamente eller en organdonationsvilja kan behövas när som helst i livet, även om många börjar tänka på saken först i samband med sjukdom eller på ålderns höst. Var och en kan emellertid göra viljeyttringar i fråga om sin vård och organdonation redan tidigare. Då kan man vara säker på att patientens vilja respekteras inom hälso- och sjukvården. Verksamhetsmodellen är att i samband med vården automatiskt kontrollera vad en person har uttryckt som sin vilja beträffande beslut som rör vården samt genomförandet av vården.

Terveyskuvioiset puupalikat ja sormet

”Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har kännedom om en patients livstestamente, ska testamentet följas. Livstestamentet är ett sätt att personligen säkerställa att ens egna önskemål beaktas i situationer där man är oförmögen att själv uttrycka sin vilja. Ett livstestamente kan underlätta både de anhörigas och den professionella vårdpersonalens agerande. Livstestamentet kan vid behov också uppdateras under årens lopp, till exempel om läkarvetenskapen utvecklas”, förklarar projektchef Tarja Räty på Institutet för hälsa och välfärd.

Livstestamente betyder olika saker för olika människor. En del ser det som en rent medicinsk vilja, till exempel förbud mot återupplivning. För andra kan livstestamentet grunda sig på personlig övertygelse, till exempel att man inte vill ta emot blodtransfusioner. Ibland antecknas vardagliga saker i vårdtestamentet, så som önskemål om att få lyssna på musik eller vistas utomhus. Livstestamentet behöver inte göras upp efter någon bestämd modell.

Donationsvilja och livstestamente direkt på Mina Kanta-sidor

När det gäller organdonation kan en hjärndöd människas organ och vävnader enligt finsk lag användas för behandling av en annan människa, om den hjärndöda inte har motsatt sig detta under sin livstid. Man bör emellertid försöka ta reda på om det finns en donationsvilja, och därför är det bra om denna går att hitta i skriftlig form. Både en donationsvilja och ett livstestamente kan enkelt göras direkt på Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor.

”Livstestamenten kan sparas och läsas i alla patientdatasystem som används i Finland. När viljeyttringarna har gjorts via Mina Kanta-sidor, kan man vara säker på att hälso- och sjukvården alltid har tillgång till de senaste versionerna. Viljeyttringar som har gjorts via Mina Kanta-sidor visas också i samma form i alla patientdatasystem i hela landet”, säger Räty.

Ett livstestamente eller en donationsvilja kan göras på Mina Kanta-sidor när som helst.

Man kan formulera viljeyttringarna i lugn och ro, vid behov med de anhörigas hjälp. På Mina Kanta-sidor kan man också ändra och komplettera sina viljeyttringar när man vill. Den uppdaterade versionen sparas i realtid och är genast tillgänglig för hälso- och sjukvården.

Det är bra att också informera sina anhöriga om att man har gjort ett livstestamente och sin donationsvilja på Mina Kanta-sidor. Den som vill kan också skriva ut sina viljeyttringar från Mina Kanta-sidor.

Vem kan spara viljeyttringar på Mina Kanta-sidor?

Vem som helst som använder Mina Kanta-sidor kan göra ett eget livstestamente eller lägga till sin donationsvilja i tjänsten. 

Också minderåriga som har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan dokumentera sina viljeyttringar på Mina Kanta-sidor. För minderåriga beaktas viljeyttringarna emellertid individuellt beroende på sjukdomen och det enskilda fallet: i vissa fall är viljeyttringen juridiskt bindande och i vissa fall beaktas den som åsikt, men läkaren fattar i sista hand beslutet om vård.

Hur gör jag ett livstestamente och en donationsvilja på Mina Kanta-sidor? 

För att göra en viljeyttring ska du logga in på Mina Kanta-sidor exempelvis med dina bankkoder. I menyn på sidorna finns särskilda punkter för donationsvilja och livstestamente. I webbskolan för Mina Kanta-sidor finns anvisningar och en infovideo om vad livstestamente och organdonationsvilja är och hur man gör sådana på Mina Kanta-sidor. 

 

Läs mer