Innehållspresentatör

Datalagret för egna uppgifter hjälper dig hålla koll på ditt välbefinnande

Blogg Skrivet 08.02.2019 Alla bloggar

Med hjälp av Datalagret för egna uppgifter, som är en del av Kanta-tjänsterna, kan medborgarna hålla koll på sin hälsa och sitt välbefinnande. I framtiden kan uppgifterna också vara till nytta inom hälso- och sjukvården.

Det är vanligt att hålla koll på sitt välbefinnande med hjälp av olika apparater och applikationer, antingen av rent intresse eller på rekommendation av läkare. Många har ett aktivitetsarmband eller en pulsmätare för att lätt kunna se hur mycket de rör på sig dagligen samt sina hälsovärden. Det kan också hända att man uppmanats av en läkare att föra bok över blodtrycket, eller av en näringsterapeut att föra bok över kosten.

Genom att hålla koll på sina hälsovärden kan man själv upptäcka vad som borde förbättras och försöka förebygga sjukdom.

Medborgarnas egna hälsouppgifter togs med i Kanta-tjänsterna i fjol, när den första fasen av Datalagret för egna uppgifter startade. Datalagret för egna uppgifter är en plats där medborgarna kan lagra uppgifter om sin hälsa och sitt välbefinnande med hjälp av välbefinnandeapplikationer som godkänts av Kanta-tjänsterna. Datalagret för egna uppgifter nås via Mina Kanta-sidor.

”Datalagret för egna uppgifter som upprätthålls av FPA är en säker lagringsplats för välbefinnandeuppgifter som man vill spara om sig själv. Tjänsten används med olika slags välbefinnandeapplikationer via vilka man kan spara sina personliga mätvärden – till exempel blodtryck, blodsocker eller puls”, säger Pirjo Vuorikallas, produktägare för Datalagret för egna uppgifter.

Den som använder flera olika applikationer kan samla alla uppgifter på ett och samma ställe i Datalagret för egna uppgifter och studera dem för en längre tidsperiod. Då kan man se hur välbefinnandet utvecklats över tid.

Självinsamlade mätvärden som stöd för välbefinnandet

Datalagret för egna uppgifter är i första hand tänkt att uteslutande vara ett stöd för medborgarnas personliga välbefinnande. Genom att hålla koll på sina hälsovärden kan man själv upptäcka vad som borde förbättras och försöka förebygga sjukdom. I framtiden kommer man emellertid också att kunna ge sitt samtycke via Mina Kanta-sidor till att dela välbefinnandeuppgifterna med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, så att uppgifterna vid behov kan utnyttjas som stöd för service och vård.

”Klientuppgiftslagen behandlas som bäst i riksdagen och vi väntar på att den ska godkännas. Efter det kan medborgarna ge en yrkesutbildad person tillstånd att läsa välbefinnandeuppgifter som de själva sparat i Datalagret för egna uppgifter. Till exempel kan diabetiker spara sina blodsockervärden, viktuppgifter och kostuppgifter och förmedla dem till läkaren via tjänsten”, förtydligar Vuorikallas.

När lagen har godkänts och hälso- och sjukvårdspersonalen har fått tillgång till nödvändiga applikationer kommer många små ärenden som tidigare krävt besök på hälsovårdsstationen att kunna skötas med hjälp av välbefinnandeapplikationer och Datalagret för egna uppgifter.

Uppföljningsuppgifter av många olika slag kan då förmedlas elektroniskt, så att man inte behöver gå och visa upp exempelvis blodtrycksvärden personligen.

Hur kan man ta i bruk Datalagret för egna uppgifter?

För närvarande kan alla medborgare som använder Mina Kanta-sidor spara uppgifter för eget bruk i Datalagret för egna uppgifter. I den första fasen kan uppgifter sparas med Hälsobyns applikation Omapolku. Då ska man först ta i bruk applikationen och sedan koppla den till Datalagret för egna uppgifter. Dessutom behöver man en aktivitetsmätare och en applikation för den. I dagens läge kan mätare från Fitbit, Polar och Withings användas. 

”Applikationerna blir fler efter hand, våren 2019 kommer till exempel den nationella pilotapplikationen Omaolo. Tanken är att vilken applikationsleverantör som helst kan ansöka om att få sin applikation godkänd för anslutning till Datalagret för egna uppgifter. Godkännandekriterierna är stränga, bland annat på grund av kraven på informationssäkerhet och dataskydd, och serviceplattformen för Datalagret för egna uppgifter har också auditerats med avseende på informationssäkerheten. Varje applikation har emellertid alltid också sina egna användarvillkor, vilket förstås är bra att hålla i minnet.”

De uppgifter som samlats in via applikationerna visas på Mina Kanta-sidor under Uppgifter om välbefinnande. I vår blir det också möjligt för medborgarna att föra in blodsocker-, blodtrycks- och viktvärden manuellt i Datalagret för egna uppgifter. Härigenom vill man ge möjlighet att spara vissa egna uppgifter också utan välbefinnandeapplikationer.

”Uppgifterna som sparats i Datalagret för egna uppgifter är alltid medborgarnas egna och omfattas inte av FPA:s registerföring. Medborgarna kan när som helst spara och radera uppgifter samt ändra de tillstånd de meddelat via Mina Kanta-sidor. Efter att klientuppgiftslagen har trätt i kraft kan också social- och hälsovårdspersonalen läsa uppgifterna endast med medborgarens tillstånd”, påminner Vuorikallas.

Läs mer: