Innehållspublicerare

null Lätt att förnya recept via Mina Kanta-sidor

Lätt att förnya recept via Mina Kanta-sidor

Meddelande - Medborgare Skrivet 09.11.2017 Alla meddelanden

Att förnya recept elektroniskt är en av de populäraste funktionerna på Mina Kanta-sidor. Dagligen görs cirka 6300 begäranden om förnyelse via Mina Kanta-sidor.

Man loggar in på Mina Kanta-sidor med elektronisk identifiering. Det går att identifiera sig med nätbankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

Om man har flera recept kan man kolla på Mina Kanta-sidor vilka recept som håller på att gå ut eller för vilka begäran om förnyelse har lämnats in.

Recepten är i regel i kraft två år. ”Vissa recept är i kraft kortare tid, till exempel ett år. Recept som går ut inom två månader visas vanligen i rött på receptlistan på Mina Kanta-sidor”, säger Sini Palo som är kundrelationsansvarig på Kanta-tjänsterna med ansvar för elektroniska recept.

När man vill förnya ett recept börjar man med att välja det recept som ska förnyas. Sedan väljer man vart begäran om förnyelse ska skickas.

Recept som inte kommer upp på listan över recept som ska förnyas kan inte förnyas via Mina Kanta-sidor.

”Som mottagare av begäran om förnyelse föreslår Mina Kanta-sidor alla enheter som någon gång har gjort upp ett recept för personen. Om begäran om förnyelse skickas till en aktör till vilken man ännu inte har en vårdrelation, kan det hända att receptet inte förnyas.

”Förstås förekommer det också att vårdenheten vill att man kommer till mottagningen och visar upp sig mellan receptförnyelserna.”

Om begäran om receptförnyelse förkastas kan receptet inte längre förnyas via Mina Kanta-sidor, utan man måste kontakta vårdenheten till exempel via telefon.

Mina Kanta-sidor frågar också efter mobiltelefonnumret när man förnyar ett recept. Det lönar sig att ge sitt nummer, tipsar Palo. Då får man meddelande till mobilen när receptet har förnyats.

“Förstås är det viktigt att skriva in telefonnumret rätt. Men även om textmeddelandet skulle gå till fel nummer på grund av ett skrivfel, kommer ingen kritisk information i fel händer på det här sättet.”

I samband med receptförnyelsen är det bra att förutom telefonnumret också ge sitt samtycke till att läkaren får se på andra receptuppgifter i Receptcentret med tanke på behandlingen av begäran om förnyelse. Markera därför den rutan när du gör begäran om receptförnyelse.

Palo tillägger att det också är bra att tänka efter vid vilken tidpunkt man förnyar ett recept.

”Om det finns outtagen medicin på det gamla receptet och man förnyar det, får man inte längre ut medicin på det gamla receptet.

Enligt lagen ska begäran om receptförnyelse behandlas inom åtta dygn från det att begäran har kommit in till hälso- och sjukvården.

”Svarstiden är beroende av vårdenhetens verksamhetsmodell. För egen del har jag oftast fått svaret inom ett par dagar”, säger Palo.

Mer information

Anvisningar om begäran om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor