Innehållspublicerare

null Förnya ditt recept behändigt på nätet – känner du till Mina Kanta-sidorna?

Förnya ditt recept behändigt på nätet – känner du till Mina Kanta-sidorna?

Blogg - Medborgare Skrivet 25.06.2020 Alla bloggar

Via Mina Kanta-sidorna kan du begära ett förnyat recept när som helst. Det går snabbt och enkelt på nätet, och dessutom minskar hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsbörda.

Det blir allt populärare att förnya recept på elektronisk väg på Mina Kanta-sidorna. 

− Allt fler har börjat använda Mina Kanta-sidorna och kontrollera sina hälsouppgifter över nätet, och att förnya recept hör till de populäraste tjänsterna på sidorna, berättar Sini Palo, som är kundansvarig för FPA:s Mina Kanta-sidor. 

I första hand förnyas recepten på den egna vårdenheten, dvs. den enhet som ansvarar för patientens vård. När du vill förnya ett recept på Mina Kanta-sidorna ska du välja till vilken vårdenhet begäran ska skickas.

− Om du har haft en längre vårdrelation exempelvis på en och samma hälsovårdscentral och läkaren är väl insatt i din situation får du sannolikt receptet förnyat också över nätet, säger Sini Palo. 

Beslutet om att förnya ett recept fattas alltid av en läkare, som utifrån individens situation och de tillgängliga vårduppgifterna avgör om receptet kan förnyas utan ett läkarbesök.

Följ förnyelseprocessen på Mina Kanta-sidorna

En inlämnad begäran om förnyelse gäller i åtta dygn, och under den tiden ska begäran behandlas inom hälso- och sjukvården. I samband med att du begär om förnyelse av ett recept ber tjänsten dig uppge ditt mobiltelefonnummer. 

− Om du uppger ditt telefonnummer får du information om behandlingen av begäran per sms. Du kan också logga in på Mina Kanta-sidorna och följa där hur förnyandet av receptet framskrider.

I samband med att du ber om ett förnyat recept blir du ombedd att kryssa för en punkt där du ger läkaren tillstånd att granska dina andra receptuppgifter. 

− Det här är ett sätt att säkerställa patientsäkerheten, i och med att samverkan mellan flera olika mediciner då kan beaktas, säger Palo.

Mottagningsbesök vid behov

Alla recept kan inte förnyas över nätet. På Mina Kanta-sidorna finns en lista över recept som ska förnyas, men listan innehåller endast de recept som man kan be om att få förnyade över nätet.

Exempelvis sådana mediciner som ska tas i kurer, såsom antibiotika eller hostmedicin, kan kräva ett nytt mottagningsbesök så att en läkare kan bedöma sjukdomsförloppet och vårdbehovet. 

Nästan alla offentliga primärvårdsenheter, men endast en del av de privata hälso- och sjukvårdsenheterna, tar emot begäranden om förnyelse av recept via Mina Kanta-sidorna. Alla aktörer som tar emot begäranden om förnyelse syns i listan på Mina Kanta-sidorna. Vissa privata aktörer kan ta ut en avgift för förnyelse av recept i enlighet med sina egna prislistor.

Receptens giltighetstid syns på Mina Kanta-sidorna

Vanligtvis är recepten i kraft i två år, i vissa fall gäller de en kortare tid. På Mina Kanta-sidorna kan man välja att få se de recept som kan förnyas.

Recept som är i kraft i två år kan förnyas inom 28 månader från det datum då receptet skrivits ut. Andra recept kan förnyas inom 16 månader.

− Det lönar sig att tajma begäran om förnyelse väl. Om det finns läkemedel kvar att ta ut på det gamla receptet vid tidpunkten för förnyelsen blir det gamla receptet ogiltigt, och de läkemedelssatser som inte köpts ut överförs inte heller till det nya receptet, påpekar Sini Palo.

Så här lämnar du en begäran om förnyelse av recept på Mina Kanta-sidorna

  • Logga in på tjänsten Mina Kanta-sidor med dina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat.
  • Välj Recept och klicka på länken för förnyande av recept.
  • Välj det eller de recept som du vill förnya.
  • Välj kommun och mottagare av begäran.
  • Om du vill kan du också uppge ett telefonnummer, så får du information per sms om hur behandlingen av begäran framskrider. 
  • Du kan också ge ditt samtycke till att läkaren får granska dina övriga receptuppgifter.
  • Kontrollera till sist att de uppgifter du har lämnat är korrekta.

Här kan du kålla på Mina Kanta-sidor.