Innehållspresentatör

Uppgifter om ögonhälsa behändigt från Kanta

Blogg Skrivet 16.12.2019 Alla bloggar

Via Kanta-tjänsterna kan optiker och ögonläkare utnyttja uppgifter om kundens ögonhälsa som stöd i vården. Medborgaren ser också själv lätt sina uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Uppgifter om ögonhälsa finns i dag i Kanta-tjänsterna i allt större utsträckning i och med att de stora branschaktörerna Silmäasema och Specsavers har anslutit sig till Kanta. Förutom de ögonhälsouppgifter som lagras av ögonläkare sparas också resultaten av synundersökningar hos optiker i Kanta-tjänsterna. Samarbetet mellan optiker och ögonläkare blir enklare och patientens ögonhälsa kan skötas integrerat på nationell nivå.

Silmäasema tog Kanta-tjänsterna i bruk redan på våren 2018. Optikern eller ögonläkaren sparar uppgifterna om besöket i Patientdataarkivet där uppgifterna sedan är tillgängliga elektroniskt på patientens följande besök. 

”Via Kanta-tjänsterna är kundens uppdaterade uppgifter genast tillgängliga, vilket är viktigt för patientsäkerheten. I Kanta sparas patientens bakgrundsuppgifter och resultat av synundersökningar samt ögonläkarens diagnoser och utlåtanden. I tjänsten finns dessutom e-recept och glasögonuppgifter. Kunden kan själv läsa sina ögonhälsouppgifter via Mina Kanta-sidor”, säger Silmäasemas ledande optiker Hemmo Salo.

Optikeraffärerna är en del av hälso- och sjukvårdens nätverk

Alla Specsavers optikeraffärer anslöt sig till Kanta-tjänsterna under våren och hösten år 2019. Anslutningen förbereddes länge, och anslutningen till Kanta har också påverkat t.ex. synundersökningarnas registreringspraxis. Det är i alla parters intresse att vårdvägen är enhetlig och hälsouppgifterna finns på samma plats.

”Optikernas synundersökningsverksamhet är en del av hälsovården trots att man inte alltid automatiskt förnimmer den så. Via Kanta-tjänsterna blir optikeraffärerna starkare en del av nätverket för ögonhälsans del. Ju mer olika aktörer inom sjuk- och hälsovården är med i tjänsten, desto bättre fungerar systemet och kan utnyttjas i olika vårdkedjor. Vården av patienten blir bättre och arbetet effektivare, när yrkespersoner i en vårdsituation kan dra nytta av tidigare arbete och undersökningar”, säger Specsavers landschef Erkki Tala.

När det gäller synundersökningar är det bland annat uppgifter om brytningsfel och ögontryck som överförs till tjänsten, men i dag omfattar en synundersökning allt oftare också bilddiagnostiska bilder såsom ögonbottenfotografier och OCT-bilder. I framtiden blir det faktiskt möjligt att lagra mera bilddiagnostisk information i Kanta-tjänsterna. Dessutom blir det möjligt att lagra optometrisk information i större detalj än för tillfället. Till exempel vid byte av vårdenhet är det viktigt att ha så omfattande uppgifter som möjligt.

Uppgifter om ögonhälsa utnyttjas bara i vårdsituationen

Uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna får behandlas endast med patientens samtycke, och uppgifterna kan endast ses av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i patientens vård. Läsning av Kanta-tjänsternas uppgifter kräver också alltid ett certifierat yrkeskort, varför loggdata om varje användare som loggat sig in i systemet förblir synliga. 

För ögonläkarna var användningen av Kanta-tjänsterna någorlunda bekant redan från förut, och optikerna utbildades till att använda systemet före anslutningen till Kanta. Användningen av patientdataarkivet och andra frågor som rör Kanta-tjänsterna hör också till inskolningsprogrammet för nya medarbetare. 

”Jag uppmanar ofta våra optiker att också själv besöka Mina Kanta-sidor för att se sina egna uppgifter, så att de vid behov kan hjälpa kunden att använda dem. Vi strävar efter att öka kundernas medvetenhet om tjänsternas användningsmöjligheter, för det är många som inte ännu har upptäckt dem”, säger Salo.

Läs mer: