Innehållspublicerare

Hälsovårdspersonal ser patientens uppgifter som sammanfattningar i Kanta-tjänsterna

Blogg - Vårdpersonal Skrivet 24.8.2023 Alla bloggar

När hälsovårdspersonalen behöver uppgifter om en patients tidigare vård, finns relevanta uppgifter i fortsättningen snabbt till hands som sammanfattningar i Kanta-tjänsterna. Sammanfattningarna berör väsentliga hälsouppgifter.

– Jag ser verkligen fram emot att sammanfattningarna tas i bruk, säger THL:s överläkare Heikki Virkkunen. Enligt honom stödjer sammanfattningarna av väsentliga hälsouppgifter vården av patienter. 

– Speciellt i situationer där läkaren inte känner patienten underlättas vården av en koncentrerad översikt av patientuppgifterna. I sammanfattningarna ser läkaren alltid de senaste hälsouppgifterna. Dessa är

  • vaccineringar 
  • laboratorieundersökningar 
  • bilddiagnostiska undersökningar 
  • diagnoser 
  • behandlingar 
  • fysiologiska mätningar 
  • riskuppgifter. 

Mångsidig information för vården 

– Särskilt diagnoser och riskuppgifter är viktiga för vårdens skull. Det är bra att känna till exempelvis allergier och biverkningar av läkemedel. Även övrig vårdhistorik som samlas har betydelse, visserligen mindre. Men på grund av coronan vore det bra att få information om till exempel vaccinationer, konstaterar Virkkunen. 

Sjukskötare mäter patientens blodtryck.

Utöver att man snabbt hittar information som är väsentlig för vården, kan man även undvika överlappande undersökningar och behandlingar. Vårdbesluten kan då alltid baseras på aktuella uppgifter. 
 

Utöver att man snabbt hittar information som är väsentlig för vården, kan man även undvika överlappande undersökningar och behandlingar.

Sammanfattningarna gör det enklare att hitta uppgifter i en vårdsituation, men hälsovården har även tillgång till uppgifterna enligt besöksdatum precis som förut. 

Lagringssättet påverkar sammanfattningarnas synlighet 

Kanta-tjänsternas sammanfattningar av väsentliga hälsouppgifter baseras på patientspecifika informationshelheter, som hälsovårdspersonalen har lagrat i Patientdataarkivet. 

Enligt Virkkunen har patientdatasystemen uppdaterats småningom till att stödja 2016 års specifikationer. När den här versionen är i bruk kan man dra full nytta av sammanfattningarna. Då samlas information om alla centrala hälsouppgifter i sammanfattningarna.

De sammanfattningar som gjorts utifrån uppgifter som lagrats med den tidigare specifikationsversionen är bristfälliga och visar till exempel bara en del av riskuppgifterna och diagnoserna. Uppgifterna finns i Kanta-tjänsterna och patientdatasystemet även när de inte är tillgängliga via sammanfattningarna.

Med många av patientdatasystemen kan man redan nu lagra uppgifter i en form som möjliggör visning av sammanfattningar. Sammanfattningarna av centrala hälsouppgifter utnyttjas trots det tämligen sällan inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattningarna syns i MittKanta

Trots att sammanfattningarna av patientuppgifterna ursprungligen var ämnade för hälsovårdspersonal, kan även patienten i fortsättningen se sina egna uppgifter i sammanfattat format i MittKanta. På så sätt kan patienten enklare följa sina egna hälsouppgifter.

Sammanfattningar av centrala hälsouppgifter finns tillgängliga i MittKanta på separata flikar. Uppgifter samlas på dem småningom allteftersom hälso- och sjukvården lagrar dem i den nya formen i Kanta-tjänsterna.

‒ Patienten känner vanligen till sin egen situation och sina vårdprocesser, men kan kontrollera resultat snabbare till exempel i tjänsten Laboratorieundersökningar.

Även Kanta-medicineringslistan, som är under utveckling, kommer att göra det smidigare att hitta uppgifter. Tack vare den kan vårdpersonalen, apoteken och medborgaren själv se patientens aktuella läkemedel.

Läs mer

Bloggen har uppdaterats. Texten publicerades ursprungligen 16.3.2021.