Innehållspresentatör

Elektronisk förmedling av hälso- och sjukvårdsintyg försnabbar servicen

Blogg Skrivet 06.08.2019 Alla bloggar

Intyg och utlåtanden som lagras i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv kan förmedlas till organisationer utanför hälso- och sjukvården, när funktionen har tagits i bruk i patientdatasystemet.

Varje år skickas omkring en halv miljon läkarintyg A till FPA:s förmånshandläggning i samband med ansökan om sjukdagpenning. De flesta intygen skickas fortfarande som skannade eller fotograferade bilagor till ansökan – en del lämnas också in på papper eller skickas via post. Läkarintyg A och fem andra FPA-intyg kan emellertid redan nu förmedlas från hälso- och sjukvården direkt till FPA:s förmånshandläggning via Kanta-tjänsterna. Tills vidare fungerar det här bara vid ett fåtal hälso- och sjukvårdsenheter, eftersom många patientdatasystem ännu inte har den här funktionen. 

”Vi har en färdigt uppbyggd förmedlingskanal; lagring av intyg och utlåtanden i Kanta-tjänsten och säker förmedling av dem är en funktion som kan tas i bruk genast. Vi hoppas att lagringen och förmedlingen av intyg och utlåtanden via Kanta ska spridas så snabbt som möjligt, eftersom det också har ekonomiska fördelar för medborgarna och myndigheterna och dessutom är bekvämt”, säger specialplanerare Mervi Pättikangas på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Varför lönar det sig att börja använda förmedlingstjänsten?

Vissa intyg lagras alltså i varje fall i Patientdataarkivet av hälso- och sjukvårdsorganisationerna. De egentliga fördelarna kommer när man börjar utnyttja de arkiverade uppgifterna och också börjar använda förmedlingstjänsten. Att förmedla intyg elektroniskt i stället för på papper minskar onödiga pappersutskrifter men försnabbar också serviceprocessen och förkortar ärendehanteringstiden. Till exempel fungerar förmånshandläggningen på FPA effektivare när man inte behöver lämna in intyget separat till FPA, utan det finns direkt i FPA:s system. Då slipper kunden åka till FPA:s kontor eller till posten.

”Elektroniska intyg tvingar också läkaren att fylla i vissa fält innan det går att skicka intyget. Då får förmånshandläggningen säkert tillgång till alla uppgifter i korrekt form, och behöver inte lägga tid på att skaffa fram tilläggsuppgifter”, säger Timonen.

”Det är också säkrare att intyg arkiveras och förmedlas elektroniskt i stället för att de ligger i mappar någonstans eller skickas via post. Fördelarna är många för både personalen och medborgarna”, tillägger Pättikangas. 

Förmedling möjlig när funktionerna implementerats i patientdatasystemet 

Innan förmedlingen av intyg via Kanta-tjänsterna kan börja måste leverantören av informationssystemet för hälso- och sjukvården implementera de nödvändiga funktionerna i patientdatasystemet. Systemen ska klara en samtestning mellan Kanta-tjänsterna och förmedlaren och dessutom ska ett ibruktagningsprov utföras. Efter det kan organisationen förmedla elektroniska intyg direkt till exempelvis FPA.

”Ibruktagningsprovet har utförts av ett par organisationer, men under hösten är flera ibruktaganden inplanerade. Vi tror att antalet ökar mot slutet av året. Förstås vill vi uppmuntra hälso- och sjukvårdsorganisationerna att fråga sina egna systemleverantörer hur långt dessa kommit med implementeringen”, säger Kaisa Timonen, som är ansvarig planerare på FPA.

Från hälso- och sjukvården till Kanta, från Kanta till myndigheterna

Intyg som skrivits inom hälso- och sjukvården arkiveras elektroniskt i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv. En plan för utveckling av intyg och utlåtanden ingår i Kanta-tjänsternas publiceringstidtabell. I och med att intyg lagras i Kanta-tjänsterna blir det möjligt att med patientens samtycke förmedla intyg elektroniskt till myndigheterna.

”Nya intyg och blanketter tas med i tjänsten i projektform, likaså nya myndigheter som intyg kan förmedlas till. Utöver de sex intygen för FPA är för närvarande läkarintyget över en persons körförmåga helt klart för arkivering. I Traficoms e-tjänst kan den som ansöker om körkort själv förmedla intyget över sin körförmåga direkt till rätt adress”, säger Pättikangas.

Mer information