Innehållspublicerare

Hälsointyg kan förmedlas till FPA elektroniskt

Blogg Skrivet 7.9.2018 Alla bloggar

Du får ditt förmånsbeslut snabbare när läkaren förmedlar intyget eller utlåtandet till FPA elektroniskt via Kanta-tjänsterna.

Intyg och utlåtanden som skrivs av läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården lagras i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv. I samband med lagringen kan det elektroniska intyget förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning, så att man inte behöver lämna in pappren separat.

Tills vidare kan sex FPA-intyg skickas elektroniskt:

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7 Läkarutlåtande B om sjukdom och rehabiliteringsbehov för flera olika förmåner 
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning

Hälsointyg kan förmedlas till FPA elektroniskt

Elektroniskt inlämnade blanketter påskyndar förmånshandläggningen


Det går snabbare att förmedla hälsointyg elektroniskt än att personligen lämna in eller posta ett pappersintyg. Samtidigt påskyndas också förmånshandläggningen och ditt ärende blir avgjort på kortare tid.

”Elektronisk förmedling ökar jämlikheten mellan invånare i olika delar av landet. Alla har möjlighet att snabbt få ett intyg för FPA:s förmånshandläggning oavsett hur långt det är till närmaste FPA-kontor”, säger Kaisa Timonen som är ansvarig planerare på FPA.

Den elektroniska blanketten styr hälsovårdspersonalen att fylla i alla uppgifter som behövs för förmånsbeslutet. ”Det går inte att skicka det elektroniska intyget förrän alla nödvändiga uppgifter är ifyllda. På det här sättet blir uppgifterna genast rätt och man behöver inte begära kompletteringar av intygen”, säger Timonen.

Det är också mer ekologiskt att förmedla intyg elektroniskt, eftersom inga pappersutskrifter behövs. ”Dessutom minskar arbetet med att transportera och posta papper, vilket också stöder hållbar utveckling”, tillägger Timonen.

Elektronisk förmedling av läkarintyg är tryggt och ekologiskt


Läkarintyg kan förmedlas till FPA elektroniskt endast med patientens samtycke. När du besöker läkaren lönar det sig alltså att fråga om ditt intyg kan skickas elektroniskt till FPA för förmånshandläggning. Det är tryggt att förmedla läkarintyg elektroniskt.

”Alla elektroniska intyg arkiveras i Patientdataarkivet, men uppgifterna kan endast förmedlas till de aktörer för vilka intygen har skrivits. På FPA kan man endast se det förmedlade intyget, men inga andra hälsouppgifter som lagrats i Kanta-tjänsten”, säger Timonen.

Intyg som arkiverats i Kanta kan också ses via Mina Kanta-sidor och intyg som förmedlats till FPA också via FPA:s e-tjänster, vilket betyder att du vid behov också hittar ditt intyg själv. 

För närvarande förmedlas hälsointyg elektroniskt av ett enda patientdatasystem och de enheter som använder det här systemet. Under höstens lopp torde allt fler system börja förmedla intyg permanent.

 

Mer information: 

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA