Innehållspublicerare

null Gamla patientuppgifter kan arkiveras i Kanta-tjänsterna

Gamla patientuppgifter kan arkiveras i Kanta-tjänsterna

Blogg Skrivet 05.10.2018 Alla bloggar

Hälso- och sjukvården kan överföra gamla patientuppgifter i elektronisk form till Arkivet för gamla patientuppgifter i FPAs Kanta-tjänster och upphöra med att underhålla föråldrade datasystem.

Arkivering av gamla patientuppgifter är en Kanta-tjänst som man väntat på länge inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsenheter kan överföra sådana patientuppgifter till Arkivet för gamla patientuppgifter som har lagrats i elektroniska datasystem innan Patientdataarkivet togs i bruk. Då upphör också hälso- och sjukvårdens arkiveringsskyldighet, även om hälso- och sjukvårdsenheten fortfarande är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

”Vi vill ta vara på gamla patientuppgifter i Kanta-tjänsterna, så att hälso- och sjukvårdsaktörerna kan avstå från sina gamla system och underhållet av dem”, berättar Antti Lehtinen, kundrelationsansvarig för Patientdataarkivet.

Vid hälso- och sjukvårdsenheterna finns elektroniska patientuppgifter arkiverade i system som redan har tagits ur bruk eller som är på väg att tas ur bruk. När man upphör med att underhålla systemen sparar man kostnader, och dessutom sparar man hyllutrymme. En enhet som anslutit sig till Arkivet för gamla patientuppgifter behöver inte skriva ut uppgifter som finns i ett system som tas ur bruk på papper för att sköta sin arkiveringsskyldighet.

”När de gamla patientuppgifterna har överförts till Kanta, kan organisationerna titta på gamla uppgifter via patientdatasystemet eller med hjälp av vissa visningsprogram. Gamla patientuppgifter lämnas inte ut mellan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster. Uppgifter som finns i en viss aktörs register kan alltså utnyttjas av endast den organisationen”, preciserar Lehtinen. 

Hur överförs uppgifter till Arkivet för gamla patientuppgifter?

Innan gamla patientuppgifter överförs till Kanta-tjänsterna, testar hälso- och sjukvårdsaktören sina uppgifter lokalt med hjälp av ett testverktyg till exempel i samarbete med sin systemleverantör. Gamla patientuppgifter ska omvandlas i sådan form att det är möjligt att överföra dem till Kanta-arkivet. Samtidigt testar man att de arkiverade uppgifterna behåller sin integritet och inte ändras vid konverteringen från det gamla datasystemet till den form som Kanta-tjänsterna kräver. Frågor som dyker upp vid testningen löses ofta tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Efter att uppgifterna testats skickas ett litet stickprov på uppgifter till Kanta-tjänsterna. ”På så vis säkerställs att uppgifterna laddas korrekt i tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter. Om allt är i ordning, skickas en större sats uppgifter från hälso- och sjukvården för arkivering”, berättar Lehtinen.

Vilka aktörer kan använda tjänsten?

För närvarande kan tjänsten användas av de hälso- och sjukvårdsaktörer som har anslutit sig till Patientdataarkivet. Syftet med Arkivet för gamla patientuppgifter är ändå inte att det ska fungera som en avstjälpningsplats för gamla uppgifter, utan avsikten är att den personuppgiftsansvarige ska utnyttja uppgifterna.

”Det finns fortfarande öppna frågor när det gäller rollerna för personuppgiftsansvariga som upphör med sin verksamhet, men vi försöker lösa dem. Uppgifterna måste emellertid finnas någonstans även efter det att en hälso- och sjukvårdsaktör upphört med sin verksamhet och inte längre är personuppgiftsansvarig”, funderar Lehtinen.

Arkiveringen av gamla patientuppgifter är verkligen en nyttig tjänst för organisationer och andra aktörer. Gamla patientuppgifter visas inte på Mina Kanta-sidor; de fungerar endast som läkarens hjälpmedel i vården av patienten. Ändå har även medborgarna nytta av tjänsten: ”Uppgifterna är bättre skyddade i Kanta-tjänsterna än gömda i något datasystem som håller på att bli föråldrat eller utskrivna på papper som valsar runt. En verkligt bra lösning med tanke på medborgarnas integritetsskydd”, fyller Lehtinen i.

 

Mer information

Arkivet för gamla patientuppgifter