Stöd till informationssystemleverantörer

Stöd till informationssystemleverantörer

FPA:s samarbetsmöten för leverantörer av patient- och klientdatasystem och apotekssystem har till syfte att informera om nya funktioner och kommande tjänster i samband med utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Sidan har uppdaterats 17.04.2019