Innehållspresentatör

”Allt blir ju elektroniskt efter hand”

Också ungdomar under 18 år kan använda Mina Kanta-sidor med sina egna bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Vi frågade två ungdomar vad de tycker om elektroniska tjänster.

”Pappersrecept och sånt brukar man inte idas bära på sig, och dessutom är det lätt att tappa bort dem. På nätet går allt så mycket enklare”, säger 17-åriga Siiri om fördelarna med Mina Kanta-sidor.

Hon berättar att hon anlitar hälsocentrals- och läkartjänster ganska flitigt, och har därför också en hel del recept.

”Jag går till läkare redan vid en vanlig förkylning.”

Att kunna kontrollera doseringen är också en bra egenskap.

”Själv har jag lyckats tappa bort varenda anvisning som följt med medicinerna.”

17-åriga Tuomas instämmer i Siiris tankegångar.

”Jag har också en förmåga att tappa bort papperslappar.”

Både Tuomas och Siiri hör till den generation som vuxit upp i digitalåldern och därför ser elektroniska tjänster som det normala.

”Allt blir ju elektroniskt efter hand”, säger Siiri.

De som vuxit upp i digitalåldern ser på elektroniska tjänster med självklar kännedom. Tuomas berömmer den enkla inloggningen med bankkoder.

Tuomas har använt Mina Kanta-sidor på både smarttelefonen och datorn. Han tycker att tjänsterna är lätta att förstå sig på.

”Det är enkelt att logga in och använda tjänsterna.”

På Mina Kanta-sidor kan personer under 18 år självständigt se sina recept och hälsouppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016 samt be om receptförnyelse. När en minderårig fyller 18 år ser han eller hon också sina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna för tiden före 1.8.2016.
 

Läs mer
Mina Kanta-sidor
Minderårigs rättigheter