Innehållspresentatör

Förändringar i skötseln av ärenden för minderåriga – kom med på webbinarium 3.9 och hör hur det påverkar hälso- och sjukvården och apoteken

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 25.05.2020 Alla meddelanden

I fortsättningen ser vårdnadshavare sina minderåriga barns uppgifter på Mina Kanta-sidor utan åldersgräns. Det här förutsätter att de yrkesutbildade personerna dokumenterar i patientdatasystemen om den minderårigas uppgifter kan lämnas ut till vårdnadshavarna.

I fortsättningen bedömer och dokumenterar man i samband med varje besök/vårdperiod om den minderåriga är kapabel att sköta sina egna ärenden samt den beslutskapabla minderårigas vilja att lämna ut uppgifter som uppkommit inom hälso- och sjukvården till sina vårdnadshavare. Saken dokumenteras i strukturerad form i samband med besöket/vårdperioden samt på recepten. 

De utvidgade möjligheterna att sköta ärenden för någon annan medför en förändring i den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens arbete, och detta gäller alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med minderåriga.

För att den nya verksamhetsmodellen ska kunna tas i bruk måste nödvändiga ändringar göras i hälso- och sjukvårdens system. 

Kom och hör om de kommande förändringarna i skötseln av ärenden för minderåriga 

Kanta-tjänsterna ger utbildning till hälso- och sjukvårdsaktörerna inför förändringen. Utbildningen ordnas som webbinarium 3.9 kl. 10-15.00. 

Vid utbildningen berättar man om hur principerna och verksamhetsmodellerna i samband med skötsel av ärenden för minderåriga förändras samt om hur förändringarna påverkar de yrkesutbildade personernas arbete inom hälso- och sjukvården och på apoteken. Vid utbildningen får de som arbetar inom hälso- och sjukvården konkreta anvisningar om den nya verksamhetsmodellen.

Syftet med utbildningen är att:

  • med hjälp av praktiska exempel gå igenom verksamhetsmodellerna för utlämnande av en minderårigs hälsouppgifter och för skötsel av ärenden för någon annan inom hälso- och sjukvården och vid apoteksbesök 
  • presentera helheten och lagstiftningen kring skötseln av ärenden för minderåriga 
  • beskriva hur förändringarna påverkar användningen av Mina Kanta-sidor 
  • presentera de ungas egna uppfattningar och tankar om saken.

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdsaktörer, apotekspersonal, leverantörer av hälso- och sjukvårdssystem och apotekssystem, personer som arbetar med lokal support för informationssystem samt myndigheter som arbetar med denna fråga.

Vid utbildningen hålls anföranden av bl.a. barnpsykiater Jukka Mäkelä och överläkare Marke Hietanen-Peltola från Institutet för hälsa och välfärd.

Anmälan till utbildningen här senast 20.8.2020 kl. 16.

Här kan du läsa meddelandet om utbildningen (på finska).

Mer information:

kanta@kanta.fi

Meddelanden har uppdaterats 18.6.: Utbildningen ordnas endast som webbinarium.