Innehållspresentatör

Katso-kod för inloggning till Kanta-samtestningens arbetsrum

Vänligen försäkra er om att var och en som deltar Kanta-samtestningen i ert företag har en Katso-kod

Kanta-samtestningens extranät-arbetsrum (SharePoint-arbetsrum https://tyotila.kela.fi/sites/eresepti och https://tyotila.kela.fi/sites/earkisto) kommer att flyttas till en ny plattform. Den nya arbetsrum kallas Partners-webbplats (Kumppanit-sivusto). I takt med förnyelsen tas i bruk även en ny certifikat. Inloggningen till Partners-webbplatsen förutsätter en Katso-kod och var och en som deltar Kanta-samtestningen ska ha en Katso-kod.

Förändringen inverkar inte på testning i Kanta-kundtestmiljö, utan på pågående och framtida samtestningar som utförs på sidan Samtestning i SharePoint. Förändringen inverkar inte heller på användningen av sidan för hantering av Kanta-kundrelationen Kanta Extranätet.

Övergången till den nya Partners-webbplatsen startas vid skiftet av januari och februari 2018. Tidsschemat för flyttningen gällande var och en av systemen och deras arbetsrum avtalas tillsammans med systemleverantörerna. Efter att flyttningen har genomförts får det gamla arbetsrummet användas endast i skrivskyddat läge och samtestningen ska fortsättas på Partners-webbplatsen.

 

Nödvändiga åtgärder före övergången

Vänligen försäkra er om att var och en som deltar Kanta-samtestningen i ert företag har en Katso-kod, så att avbrott i samtestningen kan undvikas. Vi ber er även att säkerställa ert tidsschema (alltså när era Katso-koder är användbara) och meddela oss om detta. Vi kan då noggrannare bestämma tidsschemat för övergången.

Organisationens huvudanvändare kan skapa samtestningsdeltagaren en Katso-underkod. Den här koden beviljar huvudanvändaren rollen ”Användare av arbetsrum på Sinettis extranät”. Underkoden kan därefter certifieras till en Katso-kod. Om testningsdeltagaren redan har en Katso-kod från något tidigare sammanhang, räcker det att den här koden beviljas den nödvändiga rollen.

 

Vi ber er ytterligare att meddela oss (yhteistestaus@kanta.fi) följande uppgifter:

  • KATSOID
  • förnamn
  • efternamn
  • e-postadress
  • organisations namn
  • organisations OID

 

Partners-webbplats

Samtestningens nya arbetsrum har delats upp i följande enheter: Patientdataarkivet, Recept och Klientdataarkivet för socialvården. Inloggningen till dessa enheter sker via länkarna nedan:

 

Ytterligare information vid behov:

yhteistestaus@kanta.fi