Innehållspresentatör

Användningsvillkoren för Kelain har uppdaterats

Tjänsten Kelain har fått nya funktionaliteter och dessutom har smärre korrigeringar gjorts i texten. De uppdaterade användningsvillkoren träder i kraft 15.6.2017.

Kunden behöver inte göra någonting för att godkänna de nya villkoren. En kund som tagit i bruk Kelain godkänner de nya användningsvillkoren genom att fortsätta använda Kelain. Om en kund inte godkänner användningsvillkoren kan han när som helst säga upp sin registrering för Kelain. En ny funktionalitet är att registreringen för Kelain kan sägas upp elektroniskt i Kelain från och med 15.6.2017.

Förändringarna i användningsvillkoren för Kelain
• Nya tjänster som lagts till är ett gränssnitt för åtkomst till uppgifter i användningsloggen samt förbud mot att lämna ut recept (kapitel 2).
• Under punkten Kundens ansvar har kapitlet Allmänt (4.1) lagts till och kapitlet Meddelande av uppgifter och ändringar som berör kunden (4.7) har kompletterats med användning av kunduppgifter.

Uppdaterade användningsvillkor

FPA:s Kanta-tjänster

Mer information: asiakaspalvelu@kanta.fi