Innehållspresentatör

Antalet användare av Mina Kanta-sidor i olika kommuner

En statistik över antalet användare av Mina Kanta-sidor i olika kommuner har publicerats. I siffrorna ingår antalet användare av olika slag under 2017. Kommunerna kan utnyttja siffrorna i sin egen statistik.  

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där man kan se sina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept. På Mina Kanta-sidor kan man också begära förnyelse av recept samt anteckna sitt livstestamente eller sin donationsvilja. På Mina Kanta-sidor ser vårdnadshavare också uppgifter om sina barn som är under 10 år. Man loggar in på Mina Kanta-sidor på adressen www.omakanta.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

13 miljoner besök på Mina Kanta-sidor i fjol

Användningen av tjänsten Mina Kanta-sidor har ökat kraftigt. Under 2017 gjordes över 13 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor, vilket är 42 % mer än året innan. Inloggningarna gjordes av 1,85 miljoner olika personer.

Under året gjordes 2,3 miljoner begäranden om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor. Det är 21 % av alla begäranden om receptförnyelse.

Antalet besökare på Mina Kanta-sidor har ökat stadigt. Mina Kanta-sidor har använts av 2,4 miljoner olika personer.

Mer information