Innehållspresentatör

Identifikationen för Mina Kanta-sidor får nytt utseende 31 maj

Inloggningen på Mina Kanta-sidor sker genom den offentliga förvaltningens gemensamma Suomi.fi-identifikation. Användargränssnittet för identifikationstjänsten förändras onsdag 31 maj 2017, när Suomi.fi-tjänsternas gemensamma utseende tas i bruk. Du känner igen utseendet på flaggsymbolen.

Förändringen märks i att listvyn där du väljer identifikationssätt (t.ex. bankkoder) ser annorlunda ut. Den nya identifikationstjänsten fungerar i alla typer av terminalutrustning och tar hänsyn till tillgänglighetskrav. Användningen av tjänsterna på Mina Kanta-sidor kommer inte att förändras.

På Mina Kanta-sidor ser du dina vårduppgifter och recept och kan sända begäran om receptförnyelse samt spara ditt livstestamente och din donationsvilja.

Mer information

www.omakanta.fi