Innehållspresentatör

Förnyad webbskola om Patientdataarkivet

Kanta-tjänsternas webbskola för yrkespersoner inom social- och hälsovården har förnyats. Utöver de tidigare uppdaterade modulerna Det elektroniska receptet samt Betryggande databehandling har webbskolan fått en ny modul, Patientdataarkivet. Modulen Patientdataarkivet består av fyra olika teman. Det tar cirka 5–10 minuter att gå igenom en modul.

Studiepaketen lämpar sig för alla aktörer inom den offentliga och privata social- och hälsovården. Med hjälp av webbskolan kan yrkespersoner agera rätt och på ett nationellt enhetligt sätt i Kanta-tjänsterna samt utnyttja patientuppgifter som finns i Patientdataarkivet eller Receptcentret. Webbskolan finns på finska och svenska.

Studera i webbskolan när som helst

Webbskolorna erbjuder utbildning för yrkespersoner i branschen oberoende av tid och rum och kompletterar THL:s utbildningsutbud för yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Kanta-webbskolan fungerar i olika miljöer: på datorn, surfplattan eller mobilen.

Webbskolan om Arkivhantering förnyas senare. Gå till webbskolan om Arkivhantering och arkivariens uppgifter via handboken om Kanta-tjänsterna.

Mer information