Innehållspresentatör

Meddelande till Kanta-arkivarierna: Arkivariens användargränssnitt uppdaterat 3.1.2017

Arkivariens användargränssnitt har förnyats. Den uppdaterade bruksanvisningen för Arkivariens användargränssnitt finns på kanta.fi, i Handbok om Kanta-tjänsterna under Införande > Arkivariens roll ((tillgänglig endast på finska).

Utvidgad möjlighet att makulera dokument
Den viktigaste nyheten i användargränssnittet är att möjligheten att makulera dokument utvidgats till nya dokument i Patientdataarkivet, till exempel vård- och servicehändelsedokument. Det nya användargränssnittet för arkivarier kräver att användaren vid inloggningen ger en motivering till användningen, och denna motivering sparas i loggen.

Det är viktigt att studera bruksanvisningen för användargränssnittet särskilt innan makuleringsegenskapen används. I bruksanvisningen har det också lagts till information om DigiSign-kortläsarprogrammets kompatibilitet.

Mer information: asiakaspalvelu@kanta.fi