Innehållspresentatör

Arbetsseminarium om valfrihetens IKT-lösningar 26.9.

Meddelande Skrivet 17.09.2018 Alla meddelanden

Arbetar du med att förbereda social- och hälsovårdsreformen i landskapet? Är du intresserad av helhetsarkitekturen för IKT-systemen i anslutning till valfriheten? Behöver du information om ibruktagningsprocesserna inom pilotförsöken med direktvalstjänster?

Kom och lyssna och diskutera IKT-tjänster i anslutning till vårdreformen på ett arbetsseminarium som ordnas 26.9.2018 klockan 10.00–16.00 i FPA (Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors, Auditoriet). Du kan också delta i seminariet via webben.
På seminariet presenteras genomförda och kommande riksomfattande IKT-lösningar i anslutning till valfriheten. Vi arbetar i smågrupper kring teman med anknytning till ämnet. Tillfället är särskilt avsett för landskapens anställda som arbetar med att förbereda vårdreformen samt leverantörer av informationssystem.
Läs mer och anmäl dig på landskaps- och vårdreformens webbplats