Innehållspresentatör

Riksomfattande informationshanteringstjänster som utvecklats av FPA används i pilotförsöken med valfrihet

Meddelande - Medborgare Skrivet 17.05.2018 Alla meddelanden

En utvidgad valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna testas genom pilotförsök som inleds i år. FPA utvecklar de e-tjänster som behövs för pilotförsöken. FPA sköter också beräkningen av de ersättningar som ska betalas till vårdcentralerna och förmedlar avgifter från de aktörer som ordnar vården i pilotområdena till tjänsteproducenterna.

SHM meddelade den 15 maj vilka områden som har godkänts för pilotförsök. I pilotförsöken med valfrihet testas de viktigaste elementen i valfriheten. Till dessa hör valet av vårdcentral och tandklinik, användningen av kundsedlar samt den personliga budgeten. Avsikten med pilotförsöken är att samla erfarenheter och utnyttja dem i beredningen av verkställandet av den riksomfattande valfriheten.

FPA bygger stegvis upp informationshanteringstjänsterna för valfriheten

FPA börjar med att utveckla den tjänst som gör det möjligt att välja vårdcentral.

– Systemet utvidgas sedan till mun- och tandvårdstjänsterna när pilotmodellen för detta är klar. Pilotförsöken med personlig budget och kundsedlar administreras med de nuvarande sedelsystemen, berättar projektchef Hanna Varis.

När pilotförsöken inleds erbjuder FPA en e-tjänst för producenterna av social- och hälsovårdstjänster, där dessa kan anmäla sig som tjänsteproducenter och administrera sina egna uppgifter. På motsvarande sätt kan tjänsteanordnarna i sin egen e-tjänst administrera avtal som ingåtts med tjänsteproducenterna. Man loggar in på tjänsterna via webbplatsen kanta.fi.

Kunderna väljer sin vårdcentral på Mina Kanta-sidor

Kunderna kan själva välja vårdcentral bland de godkända tjänsteproducenterna som verkar inom pilotområdet. De gör valet i tjänsten Mina Kanta-sidor.

Även tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten kan välja vårdcentral för kundens del och kunden kan se sina egna valfrihetsuppgifter via Mina Kanta-sidor. 

Genom informationsgång säkerställs genomförandet av valfriheten

Under pilotförsöken åren 2018–2020 bygger FPA upp också bland annat en tjänst för uppföljning av tjänsteproduktionen, som möjliggör informationsgång mellan offentliga och privata aktörer och en obruten vårdkedja.

– Med hjälp av tjänsten för uppföljning av tjänsteproduktionen kan man dessutom samla in jämförbara uppgifter om anlitandet av social- och hälsovårdstjänster, vilket gör det enklare att följa upp tjänsternas effektivitet, förklarar Varis.

Närmare information:

Projektchef Hanna Varis, hanna.varis@fpa.fi, tfn 050 328 4882

De första områdena för pilotförsök med valfrihet har valts

Pilotförsök med valfrihet

Vad förutsätter deltagandet i pilotförsök av tjänsteproducenter och tjänsteanordnare