Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

8.12.2023, Meddelande - Utvecklare

Kunduppgiftslagen träder i kraft i början av året och medför ändringar i datainnehåll och informationssystem – ta del av presentationerna under samarbetsmötet för systemleverantörer

I inläggen under samarbetsmötet för systemleverantörer i november behandlades den nya kunduppgiftslagen, som träder i kraft vid ingången av 2024, och de förändringar som den medför ur flera perspektiv. Reformen av lagstiftningen om produktion och övervakning av social- och hälsovårdstjänster, som träder i kraft samtidigt, kommer att medföra nya krav på registrering, datainnehåll, informationshantering och informationssystem.

30.11.2023, Meddelande - Medborgare

Tillståndet för utlämnande förnyas – alla får ett meddelande om ändringen i MittKanta eller inom hälso- och sjukvården

I fortsättningen möjliggör tillståndet för utlämnande till exempel att inte bara dina uppgifter i Kanta-tjänsterna utan också de uppgifter om dig som registrerats på papper rör sig när du anlitar hälso- och sjukvården. Information om den här ändringen finns i ett meddelande som finns tillgängligt i MittKanta från och med den 30 november 2023.

30.11.2023, Meddelande - Medborgare

Anteckningarna i coronaintyget har korrigerats

Coronaintygen i MinttKanta har tillfälligt kunnat visa felaktigt antal vaccinationer. Anteckningarna har korrigerats och intygen visar nu rätt mängd vaccindoser.

27.11.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Allt fler vårdnadshavare kan sköta sitt barns ärenden i MittKanta

I dag har redan 67 procent av organisationerna inom den offentliga hälso- och sjukvården infört en funktion som gör det möjligt att även visa uppgifter om barn över 10 år för vårdnadshavarna till exempel i MittKanta. Registreringen inom hälso- och sjukvården av barnets beslutsförmåga har också utvecklats i positiv riktning.

1.11.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Tre skyddshem har anslutit sig till Kanta-tjänsterna

Tre skyddshem har anslutit sig till Kanta-tjänsterna efter att ha deltagit i ett pilotförsök. Med omfattande åtkomsträtt till register rör sig informationen enkelt mellan skyddshemmen, och uppgifterna kan arkiveras i serviceanordnaren THL:s register.

23.10.2023, Meddelande - Utvecklare

Kund hos Kanta-tjänsterna? Berätta vad du tycker om dem!

Vi utreder nu hur nöjda kunderna är med Kanta-tjänsterna. Enkäterna till de olika målgrupperna genomförs för första gången samtidigt, så du kan besvara enkäten oavsett om du representerar social- eller hälsovården, är it-systemleverantör eller jobbar på apotek. Svarstiden löper fram till 6.11.2023.

4.10.2023, Meddelande - Utvecklare

Soteri-projektet och utvecklingen av Kanta via FHIR-gränssnitten intresserade systemleverantörerna under höstens nätverksmöte

De teman som behandlades under samarbetsmötet för leverantörerna i september skapade en livlig diskussion om bl.a. Soteri-projektet och ändringarna av kunduppgiftslagen. FHIR-utvecklingen behandlades i presentationer som behandlade utnyttjandet av elektroniska tidsbokningstjänster och tidsbokningsuppgifter samt nuläget och färdplanen för Kanta-FHIR-utvecklingen.