Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Blogg

26/04/2022, Blogg - Medborgare

Mina Kanta-sidorna följer med Katri Leino-Nzau även till Estland

På Mina Kanta-sidorna kan man se sina egna hälsouppgifter och recept, men sidorna kan även användas för annat. Katri Leino-Nzau köper receptbelagda läkemedel med ett elektroniskt recept från Estland och sköter också sin äldre mammas ärenden.

11/04/2022, Blogg

Mina Kanta-sidor allt populärare i kommunerna

De som använder Mina Kanta-sidor ökade år 2021 i antal med hela 39 procent jämfört med föregående år. Framför allt coronaintyget ökade användningen av Mina Kanta-sidor.

10/03/2022, Blogg - Vårdpersonal

Kom och diskutera om läkemedelsbehandling!

Temat för den riksomfattande Läkemedelsdagen 2022 är Din läkemedelsbehandling i den digitala tidsåldern. Mina Kanta-sidorna är ett bra exempel på hur digitala tjänster gör det lättare att sköta olika ärenden i anslutning till läkemedelsbehandling.

08/12/2021, Blogg - Vårdpersonal

Gamla patientuppgifter arkiveras koncentrerat i Kanta

Social- och hälsovårdsorganisationerna har inlett ett arkiveringsprojekt gällande gamla patient- och klientuppgifter tillsammans med DigiFinland. En säker förvaring av gamla uppgifter och möjlighet att använda dem på lång sikt förverkligas bäst i ett koncentrerat arkiv.

16/11/2021, Blogg - Medborgare

Tips för trygg användning av Mina Kanta-sidorna

Det gäller att vara noggrann när man uträttar ärenden elektroniskt för att uppgifterna inte ska hamna i fel händer. Läs tipsen om hur du uträttar dina ärenden tryggt på Mina Kanta-sidorna.

26/10/2021, Blogg - Medborgare

Intyg och utlåtanden vidarebefordras elektroniskt

Vissa hälsointyg eller uppgifter ur dem kan redan nu vidarebefordras elektroniskt till FPA:s förmånsbehandlare och till Traficom. Elektronisk överföring blir allt vanligare. Enligt Arvo Soininen, 75 år, gick det enkelt och snabbt att förnya körkortet på nätet.

09/10/2021, Blogg - Medborgare

Spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna

I Finland är varje människa en potentiell organdonator, såvida man under sin livstid inte förbjudit detta. Med ett klick kan du enkelt spara din egen donationsvilja på Mina Kanta-sidorna.

08/10/2021, Blogg - Vårdpersonal

Dataskyddsarbetet effektiviseras i organisationerna

Lagen om klientuppgifter träder i kraft i november, vilket även effektiviserar dataskyddsarbetet. En utredning visar att det även finns utrymme för förbättring. THL samlar som bäst in utlåtanden om bestämmelserna kring datahantering.