Innehållspublicerare

På väg mot fri rörlighet för patientuppgifter

Blogg - Vårdpersonal Skrivet 18.8.2017 Alla bloggar

I och med social- och hälsovårdsreformen kan medborgarna välja om de anlitar offentliga eller privata hälsovårdstjänster. Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv betjänar alla kunder.

Patientdataarkivet och Kanta-tjänsterna överlag är det lim som binder samman den digitala sidan i social- och hälsovårdsreformen. Patientdataarkivet är den viktigaste komponenten, det är ju där vårduppgifterna finns tillgängliga”, sammanfattar Jari Porrasmaa, som är specialsakkunnig på social- och hälsovårdsministeriet.

Porrasmaa jobbar i SHM:s grupp för digitalisering och informationshantering, som ansvarar för social- och hälsovårdens helhetsarkitektur. Han har ända från början varit engagerad i arbetet med att utveckla Kanta-tjänsterna, det vill säga omkring tio år. Helhetsarkitekturen för valfrihet är det projekt som huvudsakligen sysselsätter Porrasmaa, och han sitter också med i flera beredningsgrupper som arbetar med social- och hälsovårdsreformen.

”Målet är att patientuppgifterna för en person ska vara tillgängliga i sin helhet var de än behövs. Kanta-tjänsterna erbjuder en bra grund för detta, eftersom hela den offentliga sektorn redan har anslutit sig som användare av tjänsten.”

”Också den privata sektorn har redan till stor del kommit med. De största aktörerna har redan anslutit sig till tjänsten.”

Porrasmaa berömmer de nya och smidiga lösningarna som har gjort det kostnadseffektivare även för småskaligare privata vårdaktörer att ansluta sig till patientdatasystemet.

”Riktningen och helhetsbilden ser riktigt bra ut! Jag tror att när valfriheten blir verklighet kommer vi också att få med de flesta privata aktörerna i Patientdataarkivet.”

Porrasmaa berättar att man nu satsar aktivt på att även inkludera andra typer av kund- och klientuppgifter i Kanta-systemen. Då går det också bättre att integrera socialvårdstjänsterna i helheten. Valfriheten kräver även nya tjänster. FPA har för avsikt att bygga upp en betalningslösning mellan landskapet och dess social- och hälsovårdsproducenter samt nödvändiga uppföljningstjänster för detta. När informationsflödena i framtiden är kopplade till penningflöden kommer det även att ligga i producenternas intresse att se till att informationen löper.

”Med hjälp av Kanta kan den privata och offentliga vården integreras till en fungerande helhet.”

Porrasmaa anser att utvecklingen av såväl Patientdataarkivet som Kanta-tjänsterna överlag styrs av kundernas behov och önskemål.

”En viktig sak som påskyndar utvecklingen av hela systemet är att kunderna önskar och förväntar sig att deras uppgifter går till Patientdataarkivet och därmed är tillgängliga för hela vårdkedjan överallt. Kunderna räknar med att kunna se sina uppgifter på Mina Kanta-sidor, och finns de inte där börjar telefonerna snart ringa.”

Mer information