Innehållspresentatör

Recept alltid med när du reser – elektroniska recept i Europa

Blogg Skrivet 25.01.2019 Alla bloggar

Snart kan man köpa läkemedel med elektroniska recept som förskrivits i Finland på apoteken i Estland. Tjänsten expanderar stegvis även till andra europeiska länder.

Elektroniska recept som kan hämtas ut i hela Europa lanseras nu i januari. Tjänsten gör det möjligt att expediera finländska recept i utlandet och likaså även att expediera utländska recept i Finland. I tjänsten är det inte fråga om ett särskilt recept, utan i praktiken betyder det att det vanliga elektroniska receptet även kan användas i de övriga europeiska länderna. Finland och Estland är de första länderna att införa tjänsten.

Innan du köper ett läkemedel ska du gå in på Mina Kanta-sidor och ge ditt samtycke till att dina receptuppgifter får lämnas ut till apotek i ett annat land i Europa.

"I januari kan man köpa läkemedel på apotek i Estland med elektroniska recept som förskrivits i Finland. Senare utvidgas tjänsten så att finländska apotek kan expediera läkemedel med ett elektroniskt recept från ett annat europeiskt land. Stegvis kommer tjänsten även att omfatta fler länder. Efter Finland och Estland kommer även Portugal och Kroatien med", berättar kundrelationsansvarig Sini Palo från Kanta-tjänsterna.

Hur expedieras recept till utlandet?

Läkemedel som förskrivits av läkare i Finland kan köpas i Estland på de apotek som har beredskapen att expediera elektroniska recept från ett annat land. För att expediera recept och köpa läkemedel behövs en finländsk personbeteckning. Dessutom ska medborgaren på förhand ge tillstånd via Mina Kanta-sidorna att överlämna receptuppgifter till ett apotek i ett annat europeiskt land. Samtycke kan ges åt enskilda länder eller alla länder som omfattas av tjänsten. Samtycket kan även återkallas när som helst.

I praktiken fungerar tjänsten så att uppgifter om det finländska receptet överförs via Kanta-tjänsternas Receptcenter till ett apotek i ett annat europeiskt land via nationella kontaktpunkter.

"När kunden till exempel besöker ett apotek i Estland, söker man där fram giltiga förskrivningar av läkemedel och närmare uppgifter för expediering av det önskade receptet. Läkemedlets doseringsanvisning står på kundens eget språk", förklarar Palo.

För att köpa läkemedel måste kunden styrka sin identitet med en officiell identitetshandling. På utländska apotek får man inte FPA:s direktersättning, utan man betalar själv hela priset för läkemedlet och ansöker senare om ersättning från FPA. Därför lönar det sig att spara kvittot och läkemedelsförpackningen. På utländska apotek kan man inte heller köpa läkemedel med elektroniska recept i stället för en annan person eller en minderårig.

Apoteket följer lagstiftningen i sitt eget land

Elektroniska recept som kan hämtas ut i hela Europa är ett omfattande projekt som koordineras av Europeiska kommissionen och där över 20 europeiska länder deltar. Varje land ska gå igenom en strikt revision, där man även kontrollerar att dataskydd och -säkerhet uppfylls. Apoteken behandlar och expedierar läkemedel enligt lagstiftningen i sitt eget land och länderna är bundna av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Varje land svarar även för den nationella kontaktpunktens verksamhet. I Finland upprätthåller FPA den nationella kontaktpunkten och svarar för att uppgifterna är tillförlitliga och att de hanteras säkert.

Tjänsten är till nytta för både hälsovården och medborgarna. Då ett finländskt elektroniskt recept kan användas i ett apotek i ett annat europeiskt land, kan man till exempel under en semester eller en längre vistelse vid behov köpa läkemedel på ett lokalt apotek utan ett separat läkarbesök.

"Det finns emellertid vissa begränsningar för expedition av elektroniska recept. De vanligaste receptläkemedlen som kräver försäljningstillstånd omfattas av tjänsten, men man kan till exempel inte köpa läkemedel som verkar på centrala nervsystemet och som innehåller narkotika på utländska apotek. Man kan inte heller köpa ett recept som förskrivits för en viss tid, eftersom de mängder läkemedel som återstår att hämta ut inte kan räknas ut i utlandet. Dessutom finns det vissa begränsningar som gäller kombinationsförpackningar eller läkarens arvode som ingår i receptet", berättar Palo.

Läs mer:

Mediciner med på utlandsresan