Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. I framtiden kan social- och hälsovårdspersonalen med kundens samtycke använda uppgifterna som stöd för vård- eller servicerelationen.

Tjänsten togs för första gången i användning för produktion våren 2018. Medborgarna kan spara sin egna mätresultat direkt i Datalagret för egna uppgifter. Tills vidare kan man i tjänsten spara uppgifter om vikt, längd, blodtryck, puls och blodsocker. 

Läs mer på sidan Mätresultat och uppgifter om välbefinnande.

I framtiden kan medborgarna, om de så önskar, genom sitt samtycke dela sina mätvärden samt uppgifter om livsstil och aktivitet med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. 

Arbetet med kraven i samband med professionell användning och applikationer för professionella går vidare i och med den nya kunduppgiftslagen. I kunduppgiftslagen är övergångstiden satt till 1.1.2026, då Kanta-tjänsterna senast ska ha beredskap att lämna ut uppgifter om välbefinnande från Datalagret för egna uppgifter till tillhandahållare av social- och hälsotjänster.

Funktioner för social- och hälsovårdspersonal

För att en tillhandahållare av social- och hälsotjänster ska kunna se en medborgares uppgifter i Datalagret för egna uppgifter, ska tjänstetillhandahållaren för detta ändamål ha:

  • medborgarens samtycke
  • en vårdrelation eller saklig anknytning
  • en professionell applikation som har godkänts för Datalagret för egna uppgifter.
Sidan har uppdaterats 27.2.2024