Framtida utbildning

Framtida utbildning

Alla kommande Kanta-möten för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsorganisationer finns på denna sida i kronologisk ordning. Utbildningen ordnas i huvudsak på finska.

Kaikki sote-ammattilaisille suunnatut tilaisuudet aikajärjestyksess
Tidpunkt Utbildningstema Målgruppen
13.1.2023 Handledningstimme för införandena för hälso- och sjukvården apotek, hälso- och sjukvård
27.1.2023 Handledningstimme för införandena för hälso- och sjukvården apotek, hälso- och sjukvård
31.1.2023 Handledningstimme för införande för den privata socialvården socialvård
10.2.2023 Workshoppar för den riksomfattande medicineringslistan hälso- och sjukvård
10.2.2023 Handledningstimme för införandena för hälso- och sjukvården apotek, hälso- och sjukvård
13.2.2023 Workshoppar för den riksomfattande medicineringslistan apotek
14.2.2023 Handledningstimme för införande för den privata socialvården socialvård
15.2.2023 Kanta-forum för socialvården socialvård
24.2.2023 Handledningstimme för införandena för hälso- och sjukvården apotek, hälso- och sjukvård
27.2.2023 Handledningstimme för införande för den offentliga socialvården socialvård
28.2.2023 Handledningstimme för införande för den privata socialvården socialvård
10.3. 2023 Handledningstimme för införandena för hälso- och sjukvården apotek, hälso- och sjukvård
15.3.2023 Handledningstimme för införande för den privata socialvården socialvård
16.3.2023 Kanta-forum för hälso- och sjukvården hälso- och sjukvård
22.3.2023 Forum för Kanta-arkivarier hälso- och sjukvård, socialvård
23.3.2023 Fördjupad utbildning om verksamhetssätt för socialvården socialvård
24.3.2023 Handledningstimme för införandena för hälso- och sjukvården apotek, hälso- och sjukvård
27.3.2023 Handledningstimme för införande för den offentliga socialvården socialvård
28.3.2023 Handledningstimme för införande för den privata socialvården socialvård
24.4.2023 Handledningstimme för införande för den offentliga socialvården socialvård
10.5.2023 Kanta-forum för socialvården socialvård
16.5.2023 Fördjupad utbildning om verksamhetssätt för socialvården socialvård
8.6.2023 Kanta-forum för hälso- och sjukvården hälso- och sjukvård
20.9.2023 Kanta-forum för socialvården socialvård
2.11.2023 Kanta-forum för hälso- och sjukvården hälso- och sjukvård
8.11.2023 Forum för Kanta-arkivarier hälso- och sjukvård, socialvård
13.12.2023 Kanta-forum för socialvården socialvård

 

Sidan har uppdaterats 4.1.2023