Framtida utbildning

Framtida utbildning

Alla kommande Kanta-möten för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsorganisationer finns på denna sida i kronologisk ordning. Utbildningen ordnas i huvudsak på finska.

Kaikki sote-ammattilaisille suunnatut tilaisuudet aikajärjestyksessä
Tidpunkt Utbildningstema Målgruppen
30.3.2021 UPPHÄVT Kanta-info: Den nya kunduppgiftslagen och Kanta-tjänsterna hälso- och sjukvård, socialvård, systemutvecklare
April 2021 UPPHÄVT Hur ändringarna i klientuppgiftslagen påverkar utlämnandet av uppgifter hälso- och sjukvård
20.4.2021 Kanta-forum för socialvården socialvård
4.5.2021 Utbildning om rutiner för aktörer i Klientdataarkivet för socialvården, del 1 socialvård
18.5.2021 Utbildning om rutiner för aktörer i Klientdataarkivet för socialvården, del 2 socialvård
19.5.2021 Utbildning om verksamhetsmodeller för recept apotek, hälso- och sjukvård
20.5.2021 Kanta-info: Kanta-infon om läget i fråga om utvecklingen apotek, hälso- och sjukvård, socialvård, systemutvecklare
7.9.2021 Förberedande möte för införandena organisationer som inför Kanta-tjänster

 

Sidan har uppdaterats 07.04.2021