Kanta-webbskolor

Kanta-webbskolor

I Kanta-webbskolorna får yrkesutbildade personer och studerande inom social- och hälsovården samt på apotek information om Kanta-tjänsterna och om nya funktioner i tjänsterna.

Du kan delta i Kanta-webbskolorna i en nätinlärningsmiljö på Moodle-plattformen. I inlärningsmiljön kan du studera olika helheter av Kanta-tjänsterna flexibelt och i din egen takt.

Utbildningarna kan utnyttjas som ett led i organisationernas arbetsintroduktionsplaner eller i läroanstalternas läroplaner. Deltagarna får ett särskilt intyg över avlagd Kanta-webbskola.

Öppna Kanta-webbskolor

På den här sidan hittar du presentationer av Kanta-webbskolorna. Mer detaljerade innehåll i webbskolorna ser du när du loggar in i inlärningsmiljön.

Sköta ärenden för en minderårigs räkning – verksamhetsmodeller som baserar sig på beslutsförmåga

I webbskolan får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apotek grundläggande information om verksamhetsmodeller i Kanta-tjänsterna som baserar sig på minderårigas beslutsförmåga.

Målgrupp

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken

Innehåll

I webbskolan får du

  • information om minderårigas rättigheter inom hälso- och sjukvården,
  • riktlinjer för bedömningen av en minderårigs beslutsförmåga
  • färdighet att i strukturerad form anteckna en minderårigs beslutsförmåga samt en beslutsförmögen minderårigs vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna
  • färdighet att informera barn och unga och vårdnadshavarna om Mina Kanta-sidor och deras funktionslogik
  • information om hur anteckningarna påverkar utlämnandet av uppgifter och expedieringen av läkemedel till minderårigas vårdnadshavare på apoteket.

Längd

60–90 min.

Sidan har uppdaterats 05.09.2022