Kanta-webbskolor

Kanta-webbskolor

I Kanta-webbskolorna får yrkesutbildade personer och studerande inom social- och hälsovården samt på apotek information om Kanta-tjänsterna och om nya funktioner i tjänsterna.

Du kan delta i Kanta-webbskolorna i en nätinlärningsmiljö på Moodle-plattformen. I inlärningsmiljön kan du studera olika helheter av Kanta-tjänsterna flexibelt och i din egen takt.

Utbildningarna kan utnyttjas som ett led i organisationernas arbetsintroduktionsplaner eller i läroanstalternas läroplaner. Deltagarna får ett särskilt intyg över avlagd Kanta-webbskola.

Öppna Kanta-webbskolor

På den här sidan hittar du presentationer av Kanta-webbskolorna. Mer detaljerade innehåll i webbskolorna ser du när du loggar in i inlärningsmiljön.

Utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården

I den här webbskolan lär sig yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården de grundläggande begreppen och verksamhetsmodellerna för utlämnande av uppgifter i Kanta-tjänsterna. När du genomgått webbskolan kan du också förklara för klienter eller patienter hur de kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

Målgrupp

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Innehåll

I den här webbskolan får du

 • baskunskaper om vad det innebär att lämna ut social-, hälso- och sjukvårdsuppgifter via Kanta-tjänsterna
 • information om vilka uppgifter du kan söka och se i Kanta-tjänsterna i ditt arbete
  • patientuppgifter
  • klientuppgifter inom socialvården
  • receptuppgifter
 • förutsättningar att förklara för klienten eller patienten vilka uppgifter om personen som lämnas ut via Kanta-tjänsterna och hur personen kan påverka det.

Längd

60–90 min.

Verksamhetsmodeller för Patientdataarkivet

I den här webbskolan får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården baskunskaper om hur Patientdataarkivet fungerar och används.

Målgrupp

 • Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som använder Patientdataarkivet  
 • Andra som behöver kunskaper om Patientdataarkivets verksamhetsmodeller i sitt arbete

Innehåll

I den här webbskolan får du

 • baskunskaper om Patientdataarkivet och begrepp som används där
 • information om principerna för att upprätta och spara patienthandlingar och korrigera felaktiga anteckningar
 • förutsättningar att iaktta de principer för behandling av patientuppgifter som är viktigast när vi använder Patientdataarkivet.

Längd

cirka 60 min.

Sköta ärenden för en minderårigs räkning – verksamhetsmodeller som baserar sig på beslutsförmåga

I webbskolan får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apotek grundläggande information om verksamhetsmodeller i Kanta-tjänsterna som baserar sig på minderårigas beslutsförmåga.

Målgrupp

 • Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som i sitt arbete bedömer minderårigas beslutsförmåga
 • Yrkesutbildade på apoteken

Innehåll

I webbskolan får du

 • information om minderårigas rättigheter inom hälso- och sjukvården,
 • riktlinjer för bedömningen av en minderårigs beslutsförmåga
 • färdighet att i strukturerad form anteckna en minderårigs beslutsförmåga samt en beslutsförmögen minderårigs vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna
 • färdighet att informera barn och unga och vårdnadshavarna om Mina Kanta-sidor och deras funktionslogik
 • information om hur anteckningarna påverkar utlämnandet av uppgifter och expedieringen av läkemedel till minderårigas vårdnadshavare på apoteket.

Längd

40–60 min.

Sidan har uppdaterats 30.1.2023