Kanta-webbskolor

Kanta-webbskolor

I Kanta-webbskolorna får yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och på apoteken information om Kanta-tjänsterna och om nya funktioner.

Webbskolorna ger möjlighet att studera de olika helheterna inom Kanta-tjänsterna flexibelt och i egen takt. Utbildningarna kan utnyttjas som ett led i organisationernas arbetsintroduktionsplaner eller i läroanstalternas läroplaner. Deltagarna får ett särskilt intyg över avlagd Kanta-webbskola.

De nya webbskolorna uppdateras under 2022.

Webbskola: Sköta ärenden för minderåriga – verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården och på apoteken som baserar sig på en minderårigs beslutsförmåga

Mål

Att erbjuda hälso- och sjukvården och apoteken grundläggande kunskaper om verksamhetsmodeller i Kanta-tjänsterna som baserar sig på en minderårigs beslutsförmåga.

Målgrupp

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken

Innehåll

I webbskolan får du

  • information om minderårigas rättigheter inom hälso- och sjukvården,
  • riktlinjer för bedömningen av en minderårigs beslutsförmåga
  • färdighet att i strukturerad form anteckna en minderårigs beslutsförmåga samt en beslutsförmögen minderårigs vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna
  • färdighet att informera barn och unga och vårdnadshavarna om Mina Kanta-sidor och deras funktionslogik.

I webbskolan publiceras senare också ett avsnitt om minderåriga på apoteket. Den kommer att innehålla information bl.a. om hur anteckningarna påverkar utlämnandet av uppgifter och expedieringen av läkemedel till minderårigas vårdnadshavare på apoteket.

Längd

60–90 min.

Sidan har uppdaterats 08.02.2022