Ändringssituationer av Kelain

Ändringssituationer av Kelain

Om du har tagit i bruk Kelain som privat användare kan du ändra dina kontaktuppgifter och säga upp registreringen i Kelain.

Uppdatering av kontaktuppgifter

De uppgifter du gett i samband med registreringen för Kelain kan du uppdatera i Kelain. Logga in i Kelain med ditt certifikatkort. Du kan ändra dina registreringsuppgifter på samma sida där du väljer användarroll. Om du är privat användare öppnar du rollvalssidan i den blå balken upptill (via kruxet vid ditt namn). Gå till registreringssidan genom att välja Muokkaa (Ändra). Gör de nödvändiga ändringarna i dina kontaktuppgifter och spara dem.

Uppsägning av Kelain

Registreringen för Kelain som privat användare sägs upp i Kelain. Uppsägningen träder genast i kraft.

Om det inte är möjligt att göra uppsägningen i Kelain ska du säga upp registreringen genom att fylla i en uppsägningsblankett och posta den till Kelain-tjänsten. Du kan be att få den via e-post från kanta@kanta.fi. Uppsägningen av registreringen träder i kraft tidigast när blanketten har anlänt till Kanta-tjänsterna. Uppsägningen kan inte göras retroaktivt.

Sidan har uppdaterats 27.10.2020