Ändringssituationer av Kelain

Ändringssituationer av Kelain

Om du har tagit i bruk Kelain som privat användare kan du ändra dina kontaktuppgifter och säga upp registreringen i Kelain.

Om du har tagit i bruk Kelain som självständig yrkesutövare kan du ändra dina kontaktuppgifter, säga upp registreringen för Kelain och säga upp kundrelationen till Kanta-tjänsternas Recepttjänst. Du kan också sluta använda Kelain och övergå till att använda Recepttjänsten med ett annat informationssystem.

Ändringssituationer är

  • Uppdatering av kontaktuppgifter
  • Uppsägning av Kelain
  • Ändring av informationssystem

Uppdatering av kontaktuppgifter

Kunder som använder Kelain som självständiga yrkesutövare hanterar sina kunduppgifter via Kanta Extranätet. Logga in på Extranätet med Katso-koden som är kopplad till ditt FO-nummer. Anvisning: Gör så här för att uppdatera dina kunduppgifter

De uppgifter du gett i samband med registreringen för Kelain kan du uppdatera i Kelain. Logga in i Kelain med ditt certifikatkort. Du kan ändra dina registreringsuppgifter på samma sida där du väljer användarroll. Om du bara är privat användare öppnar du rollvalssidan i den blå balken upptill (via kruxet vid ditt namn). Gå till registreringssidan genom att välja Muokkaa (Ändra) vid den roll som du vill göra ändringar i. Gör de nödvändiga ändringarna i dina kontaktuppgifter och spara dem.

Uppsägning av Kelain

Registreringen för Kelain som självständig yrkesutövare och privat användare sägs upp i Kelain. Registreringar som gjorts för Kelain med olika användarroller ska sägas upp separat. Uppsägningen träder genast i kraft.

Om det inte är möjligt att göra uppsägningen i Kelain ska du säga upp registreringen genom att fylla i en uppsägningsblankett och posta den till Kelain-tjänsten. Självständiga yrkesutövare får uppsägningsblanketten från Kanta Extranätet och privata användare kan be att få den via e-post från kanta@kanta.fi. Uppsägningen av registreringen träder i kraft tidigast när blanketten har anlänt till Kanta-tjänsterna. Uppsägningen kan inte göras retroaktivt.

Om du har anslutit dig till Recepttjänsten som självständig yrkesutövare och inte fortsätter med ett annat system ska du också säga upp din Kanta-kundrelation till Recepttjänsten. Du får uppsägningsblanketten från Kanta Extranätet.

Om du byter system, se punkten om ändring av system.

Ändring av informationssystem

Om du har anslutit dig till Recepttjänsten som självständig yrkesutövare och övergår från Kelain-systemet till ett annat informationssystem, ska du

  • skicka uppgifterna om anslutningspunkten för det nya informationssystemet till Kanta-tjänsterna med ett meddelande om förändringar.
    • Kunden kan använda Kanta-tjänsterna via antingen sin egen eller Kanta-förmedlarens tekniska anslutningspunkt. När du byter system behöver vi här på Kanta-tjänsterna få veta via vilken teknisk förbindelse du kommer att använda tjänsten i fortsättningen. Vissa systemleverantörer fungerar också som Kanta-förmedlare och tillhandahåller en teknisk anslutningspunktsförbindelse som en del av tjänsten. Om du använder förmedlarens anslutningspunkt ska du i punkten Uuden liityntäpisteen tiedot (Uppgifter om den nya anslutningspunkten) i anmälan om ändring ange de uppgifter du fått från förmedlaren/systemleverantören. Om du använder en egen anslutningspunkt ska du fylla i de obligatoriska uppgifterna på blanketten: anslutningspunktens OID, IP-adress och typ av anslutning.
  • Säg upp registreringen för Kelain som självständig yrkesutövare. Se anvisningen ovan.

Sidan har uppdaterats 10.06.2018