Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabasen ingår i Kanta-tjänsterna.

I och med övergången till Recepttjänsten tar man i patientdata- och apotekssystemen i bruk gemensamma läkemedelsdata som baserar sig på Läkemedelsdatabasen. Uppgifterna uppdateras två gånger per månad.

De organisationer som börjat använda Recepttjänsten kan hämta uppgifter i Läkemedelsdatabasen samt uppdateringar via sin förmedlare eller direkt av FPA. Uppgifter som överensstämmer med uppgifterna i Läkemedelsdatabasen kan distribueras också av andra aktörer som producerar sin läkemedelsfil utifrån läkemedelsuppgifter som de sammanställer själva eller skaffar på annat sätt. 

Läs beskrivningen av Läkemedelsdatabasen:

Ytterligare information: laaketietokanta@kanta.fi

Sidan har uppdaterats 05.06.2018