Innehållspublicerare

Ny information om Kanta-tjänsterna när välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten att få uppgifter införs i Nyland

Meddelande - Utvecklare Skrivet 15.9.2022 Alla meddelanden

Tjänstetillhandahållarna i välfärdsområdena ska samordna och schemalägga ändringar i klient- och patientinformationssystemen i samarbete med systemleverantörerna för att information om Kanta-tjänsterna ska kunna registreras så snart som möjligt när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Detta är särskilt viktigt i landskapet Nyland.

När de nya välfärdsområdena den 1 januari 2023 inleder sin verksamhet kan kundens uppgifter i större utsträckning än tidigare utnyttjas och användas inom social- och hälsovården i samband med vård eller service. 

Alla informeras på nytt om Kanta-tjänsterna

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten till uppgifter införs i Nylands område ska alla i hela landet få information om Kanta-tjänsterna på nytt. Sjukvårdsdistriktens gemensamma register slopas och skyldigheten att informera om det gemensamma registret upphör. Den nya informationen om Kanta-tjänsterna ges på Mina Kanta-sidor eller i samband med besök inom hälso- och sjukvården. 

På Mina Kanta-sidor kan man ta emot den nya informationen om Kanta-tjänsterna redan före årsskiftet. Inom hälso- och sjukvården kan den nya informationen kvitteras som mottagen när den funktion som behövs för det här har införts och tagits i bruk i det patientinformationssystem som används. Då identifierar patientdatasystemet också den information om Kanta-tjänsterna som kunden fått och versionen av informationen. 

Utnyttjande av uppgifter mellan olika välfärdsområden

För att uppgifter ska kunna utnyttjas mellan olika välfärdsområden krävs det att kunden har fått information om Kanta-tjänsterna och gett tillstånd att lämna ut uppgifter.  Om kunden inte har hunnit ta emot den nya informationen om Kanta-tjänsterna på Mina Kanta-sidor och det egna patientinformationssystemet ännu inte medger att ny information om Kanta-tjänsterna registreras för kunden, kan patientuppgifterna trots detta under 2023 hämtas på basis av den information om Kanta-tjänsterna som tagits emot tidigare och det tidigare samtycket.  Denna övergångsperiod gäller dock inte den temporära rätten att få uppgifter i Nylands område.   

Temporär rätt att få uppgifter i landskapet Nyland

I landskapet Nyland bildas sex organiseringsansvariga områden. Det här är orsaken till den lagstadgade temporära rätten att få uppgifter. Den temporära rätten att få uppgifter motsvarar till sina principer det gemensamma register för sjukvårdsdistriktets område som upphör att användas. Patientuppgifter får lämnas ut och läsas mellan de organiseringsansvariga områdena i Nyland på basis av information om Kanta-tjänsterna. 

Den temporära rätten att få uppgifter gör det möjligt att lämna ut uppgifter på basis av information om Kanta-tjänsterna mellan tjänstetillhandahållare inom den offentliga hälso- och sjukvården i området. Kunden kan begränsa utlämnandet av uppgifter genom förbud om han eller hon så önskar. Den temporära rätten att få uppgifter gäller inte socialvården.

För att det smidiga informationsflödet i Nylands område ska kunna fortsätta måste man i Nyland från och med början av 2023 på nytt ge information om Kanta-tjänsterna till kunder som inte har tagit emot informationen på Mina Kanta-sidor. Den nya informationen om Kanta-tjänsterna innehåller information om den temporära rätten att få uppgifter i Nylands område.