Innehållspublicerare

Systemleverantörerna ombeds vara med och utveckla ett nytt gränssnitt för utnyttjande av bildmaterial från Kanta

Meddelande - Utvecklare Skrivet 26.2.2024 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna utvecklar ett lättare DICOMweb-gränssnitt, med hjälp av vilket olika aktörer inom hälso- och sjukvården kan använda Arkivet över bildmaterial.

Kanta-tjänsterna utreder som bäst införandet av ett nytt gränssnitt vid sidan av de nuvarande gränssnitten i Arkivet över bildmaterial. REST-baserade DICOMweb-gränssnitt är en lätt och modern lösning som gör det lättare att spara bild- och forskningsmaterial i Kanta och söka dem.

Med DICOMweb-gränssnitten strävar man efter att underlätta i synnerhet lagringen av andra än radiologiska undersökningar i Kanta. Med hjälp av gränssnitten skulle det i framtiden vara möjligt att utnyttja bild- och forskningsmaterial till exempel via patientdatasystemen, varvid behovet av separata visare skulle minska. 

Vill du delta i utvecklingsarbetet?

Vi önskar synpunkter av systemleverantörerna på DICOMweb-gränssnitten och utnyttjandet av bilddiagnostikmaterial i olika system. Du kan kontakta oss per e-post kanta@kanta.fioch komma överens om ett samarbetsmöte.

Läs mer

Nya gränssnitt underlättar användningen av bildmaterial i Kanta-tjänsterna