Innehållspublicerare

Mina Kanta-sidor är skapade för sina användare

Meddelande Skrivet 4.8.2017 Alla meddelanden

Mina Kanta-sidor, som redan används av över två miljoner finländare, utvecklas med stor lyhördhet för kunderna. Målet är att göra Mina Kanta-sidor till en elektronisk och lättanvänd genväg till social- och hälsovårdsservicens uppgifter.

”Alla är Mina Kanta-sidors potentiella kunder, från ung till gammal”, säger Pia Järvinen-Hiekkanen som är chef för Kanta-tjänsternas kundrelationshantering.

Hon definierar tjänsten Mina Kanta-sidor som ett nationellt pionjärprojekt, som för första gången ger medborgarna tillgång till en landsomfattande överblick av sina egna social- och hälsovårdsuppgifter från både offentliga och privata servicetillhandahållare.

”Målet är därför att göra Mina Kanta-sidor så lättanvända och enkla som möjligt, så att de blir en tjänst med låg tröskel för alla medborgare.”

Mina Kanta-sidor har utvecklats i etapper sedan startåret 2010

”Till en början innehöll tjänsten enbart recept, och till exempel patientjournalerna kom först senare. Efter hand har vi bland annat lagt till möjligheten att förnya recept och sköta ärenden för barn under 10 år”, repeterar Järvinen-Hiekkanen.

Kunderna har haft en stor roll i evolutionen av Mina Kanta-sidor. I flera års tid har mina Kanta-sidor aktivt utvecklats via både kundrespons och kundenkäter. Tjänsten har redan över två miljoner användare och därför kommer det in många användbara idéer.

Sari Ahonen som är kundrelationsansvarig och läser kundernas respons på Kanta-tjänsterna samt deltar i utvecklingsarbetet säger att det finns en aktiv dialog mellan användarna och dem som bygger upp Mina Kanta-sidor. Förutom utvecklingsförslag från hälso- och sjukvården får kundsupporten också en hel del respons och utvecklingsförslag från användarna av Mina Kanta-sidor.

”Vi går igenom varje enskilt förslag och förverkligar de bästa idéerna.”

Som exempel på en tjänst som lagts till på Mina Kanta-sidor tack vare respons från kunderna nämner Ahonen bläddringsfunktionen, som gör det lättare att hitta recept som snart går ut.

”Vår strävan är att göra enkäter oftare, åtminstone varje gång en ny och viktig funktionalitet läggs till på Mina Kanta-sidor. På det sättet kan vi hålla koll på hur nöjda kunderna är och samtidigt lyssna på andra goda förslag.”