Innehållspublicerare

Finländarna intresserade av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården

Meddelande Skrivet 9.10.2017 Alla meddelanden

Det elektroniska receptet och Mina Kanta-sidor har etablerat sig som en del av hälso- och sjukvården, framgår det av en undersökning som beställts av Apotekarförbundet, Läkarförbundet och Läkemedelsinformationscentralen.

Tre av fyra finländare hade redan använt digitala tjänster, till exempel Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor kan man se sina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och sända begäran om receptförnyelse.

I Finland expedierade apoteken de första elektroniska recepten 2010. Nio av tio finländare var nöjda med de elektroniska recepten. Recepttjänsten är en del av den helhet som Kanta-tjänsterna utgör och används av tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster, apoteken och medborgarna.

Av dem som svarade bedömde cirka 60 procent att digitaliseringen har förbättrat hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Så här använder finländarna digitala tjänster inom hälso- och sjukvården

  • 73 % har använt digitala tjänster inom hälso- och sjukvården (t.ex. Mina Kanta-sidor)
  • 38 % söker information om läkemedel på telefonen eller pekplattan efter läkar- eller apoteksbesök
  • 21 % håller koll på sin hälsa med en mobilapp av något slag
  • 19 % har använt apotekets webbtjänst, det vill säga webbapotek
  • 9 % skriver själva in uppgifter om sin medicinering och sina vaccinationer i en e-tjänst
  • 4 % har anlitat distansläkartjänster

Tusen finländare besvarade enkäten i september 2017.

Mer information