Innehållspublicerare

Kom med och kartlägga behoven att utveckla laboratoriedatainnehållen i Kanta-tjänsterna 22.8.

Meddelande - Utvecklare Skrivet 3.8.2022 Alla meddelanden

Avsikten med workshoppen för systemleverantörer är att utreda vilka ändringar som bör göras i datainnehållen för att de bättre ska motsvara behoven inom hälso- och sjukvården.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA har identifierat följande ändringsbehov i de laboratoriedatainnehåll som lagras i Patientdataarkivet:

  • Det behövs stöd för laboratoriedatainnehållen också för EKG-undersökningar och andra grafiska undersökningar. För närvarande stöder strukturen i laboratorieundersökningar inte länkande av bilder som finns i Arkivet över bildmaterial.
  • Utöver den nationella koden borde det vara möjligt att använda lokala koder.
  • Mikrobmängen borde kunna visas också exponentiellt.

Överläkare Heikki Virkkunen vid THL presenterade de ändringsbehov som redan identifierats och lösningsförslag under ett samarbetsmöte för leverantörer 15.6.2022.

Workshop för systemleverantörer gällande datainnehållet i laboratorieundersökningar

Vi fortsätter arbetet med att identifiera utvecklingsbehov tillsammans med leverantörrna av patientdatasystem i en virtuell workshop.

Man behöver inte anmäla sig till workshoppen på förhand. Välkommen med!

Mer information