Innehållspublicerare

Bekanta dig med den nya webbskolan om verksamhetsmodeller för fullmakt för köpta tjänster

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 2.2.2024 Alla meddelanden

I den här webbskolan för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården fördjupar du dina kunskaper i hur Kanta-tjänsterna används i köpta hälso- och sjukvårdstjänster.

FPA och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat en ny webbskola om verksamhetsmodeller för fullmakt för köpta tjänster. Webbskolan är avsedd för yrkespersoner och studerande inom hälso- och sjukvård som behöver information om behandlingen av patientuppgifter som uppkommer i köpta tjänster. I webbskolan lär du dig också hur fullmakten för köpta tjänster i Kanta-tjänsterna fungerar och hur du kan använda den i ditt arbete.

Institutet för hälsa och välfärd har också uppdaterat sina anvisningar i handboken Verksamhetsmodeller för Patientdataarkivet om hur fullmakten för köpta tjänster ska användas. Du kan sätta dig in i de uppdaterade anvisningarna behändigt i vår webbskola.

Studera flexibelt i egen takt

Webbskolan finns på plattformen Moodle i Kanta-tjänsternas digitala lärmiljö. I lärmiljön kan du studera webbskolans avsnitt flexibelt i egen takt.

Du kan studera verksamhetsmodellerna för fullmakt för köpta tjänster på svenska och finska.

Läs mer