Innehållspublicerare

Ny Kanta-webbskola om minderåriga som kunder inom social- och hälsovården har publicerats

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 12.1.2024 Alla meddelanden

I den nya webbskolan lär du dig om verksamhetssätten och verksamhetsmodellerna inom social- och hälsovården när kunden är minderårig. Webbskolan kan utnyttjas som en del av organisationernas arbetsintroduktionsplaner eller läroanstalternas undervisningsplaner.

Webbskolan är avsedd för yrkespersoner inom social- och hälsovården och på apoteken. I webbskolan lär du dig grunderna om de verksamhetsmodeller som berör minderårigas rättigheter och skötsel av deras ärenden inom social- och hälsovården och i Kanta-tjänsterna. Du får ett intyg över att du genomgått webbskolan.

I webbskolan får du bland annat information om bedömningen av minderårigas beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården och bedömningen och registreringen inom socialvården av hur minderårigas uppgifter ska visas för vårdnadshavaren.

I webbskolan ingår också hur minderårigas rättigheter ska beaktas på apoteken i samband med recepthanteringen. Du får också sätta dig in i MittKantas funktionslogik och hur man sköter ärenden för en minderårig.

Det tar 40–60 minuter att gå igenom webbskolan, beroende på om du går igenom både social- och hälsovårdsavsnittet och apoteksavsnittet.

​​​​​Den nya webbskolan är uppdaterad med den ändring i kunduppgiftslagen (finlex.fi)som trädde i kraft den 1 januari 2024 och gäller registreringen av minderårigas beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården. Ändringar har också gjorts i de verksamhetsmodeller som THL publicerar.

Webbskolan ersätter den tidigare webbskolan Verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården och på apoteken som baserar sig på en minderårigs beslutsförmåga. Du behöver inte genomgå den nya webbskolan helt och hållet om du redan har gjort det tidigare. Det är ändå nyttigt att gå igenom den nya webbskolans avsnitt om Minderåriga som kunder inom hälso- och sjukvården, som tar upp hur det blir lättare att registrera en minderårigs beslutsförmåga.

Mer information