Verksamhetsmodeller och registrering

Verksamhetsmodeller och registrering

Yrkesutbildade personer inom sjuk- och hälsovården som använder Kanta-tjänsterna ska känna till grunderna i strukturell registrering och de nationella verksamhetsmodellerna och förfaringssätten.

För att tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster ska kunna använda Kanta-tjänsterna måste de registrera och lagra klient- och patientdata med hjälp av gemensamma strukturer som man kommit överens om på förhand.

Utnyttjandet av patientens eller klientens uppgifter över verksamhetsenhetsgränser är möjligt när uppgifterna har lagrats i Patientdatalagret och Socialvårdens klientdatalager på ett tekniskt enhetligt sätt.

Verksamhetsmodellerna och förfaringssätten stöder det vardagliga arbetet

Användningen av Kanta-tjänsterna styrs inom hälso- och sjukvården med hjälp av nationella verksamhetsmodeller och inom socialvården med hjälp av förfaringssätt.

Nationella verksamhetsmodeller och förfaringssätt omfattar bland annat

  • enhetlig registreringspraxis
  • principer för användning och utlämnande av uppgifter
  • säkerställande av Kanta-tjänsternas funktion i ändringssituationer.

Enhetliga verksamhetsmodeller och förfaringssätt ska iakttas för att kunna försäkra sig om att data behandlas korrekt och att det vardagliga arbetet följer informationssäkerhetsplanen.

För social- och hälsovårdens nationella verksamhetsmodeller och förfaringssätt och för styrningen av strukturell registrering ansvarar Institutet för hälsa och välfärd (thl.fi).

På THL:s sidor kan du läsa närmare om

På sidorna finns också länkar till servicespecifika verksamhetsmodells- och förfaringssättsdokument och guider om strukturell registrering. 

Mer information

Sidan har uppdaterats 3.6.2024