Patientuppgifter i MittKanta

Patientuppgifter i MittKanta

I MittKanta ser kunden de uppgifter som lagrats om kunden inom hälso- och sjukvården, såsom laboratorieresultat och vaccinationsuppgifter.

Kunden ser i MittKanta de patientuppgifter om kunden som lagrats av hälso-och sjukvårdspersonal i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna. Uppgifterna visas från det att tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården har anslutit sig till Kanta-tjänsterna. 

Vilka Patientuppgifter ser kunden i MittKanta?

I MittKanta visas nästan alla patientuppgifter som lagrats inom öppenvården. I fråga om avdelningsvård visas ett sammandrag av de lagrade vårduppgifterna.

Det är ännu inte möjligt att lagra alla patientuppgifter i Kanta-tjänsterna med alla patientdatasystem. Därför kan det hända att till exempel ett visst läkarutlåtande eller en viss avbildningsundersökning inte visas för kunden i MittKanta. 

Dokumentationssättet påverkar hur uppgifterna visas i MittKanta

Alla patientuppgifter som lagrats i MittKanta visas i avsnittet Hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt servicehändelse. I MittKanta kallas de här besök.
En del av uppgifterna i MittKanta visas också i separata avsnitt under Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Sådana är exempelvis vaccinationer, avbildningsundersökningar och läkarutlåtanden. För att en uppgift ska visas i ett eget avsnitt behöver hälso- och sjukvården föra in den i Kanta-tjänsterna i en viss form. 

Visningen av uppgifter i MittKanta kan fördröjas

Hälso- och sjukvårdspersonalen kan fördröja visningen av uppgifter i MittKanta, om det finns en grundad anledning till det. Personalen bedömer behovet av fördröjning från fall till fall. Organisationen har också ofta egna rutiner för vilka uppgifter som ska fördröjas och för vilken tid.  

Felaktiga uppgifter rättas inom hälso- och sjukvården

Om det finns fel eller brister i hälso- och sjukvårdsuppgifterna i MittKanta ska de rättas vid den enhet inom hälso- och sjukvården där uppgifterna har registrerats. I sådana fall uppmanas kunden att kontakta exempelvis dataskyddsombudet vid organisationen i fråga. Läs anvisningen om rättelse av felaktiga uppgifter.

Vårdtestamente och donationsvilja i MittKanta

I MittKanta kan kunden lagra viljeyttringar om sin egen vård. Viljeyttringar är vårdtestamente och donationsvilja. De lagras i Patientdataarkivets Viljeyttringstjänst där personalen inom hälso- och sjukvården har tillgång till dem.

Läs mer

Information för medborgare:

Information för professionella: 

Sidan har uppdaterats 14.11.2023