Rättelse, spärrning och makulering av recept

Rättelse, spärrning och makulering av recept

Det elektroniska receptet medför ändringar i rättelse- och makuleringspraxisen. Även dessa uppgifter lagras i Receptcentret. Om det finns felaktigheter i ett recept kan apoteket spärra receptet, vilket förbättrar patientens säkerhet.

Rättelse och spärrning av recept

Den som föreskrivit receptet kan rätta patientens recept, t.ex. dess doseringsanvisningar. Rättelse kan göras i alla recept som är färdiga att expedieras. Uppgifterna om patienten eller läkaren kan emellertid inte rättas. Om exempelvis fel personbeteckning har skrivits i receptet, ska receptet makuleras och i dess ställe ska det skrivas ett nytt recept. Rättelserna verifieras med elektronisk signatur.

Apoteket kan självständiga göra tekniska korrigeringar men inte ändra receptets innehåll. Apoteket kan också spärra ett recept i väntan på att läkemedelsförskrivaren ska rätta det.

Spärren försvinner automatiskt när läkaren eller apoteket rättar receptet. Den som föreskrivit läkemedlet kan också ta bort en spärr om det inte finns något att rätta i receptet.

Makulering av recept

Den behandlande läkaren kan makulera ett recept t.ex. på grund av byte eller indragning av medicinering. Såväl recept som skrivits vid den egna verksamhetsenheten som recept som skrivits på annat håll kan makuleras. Vid uppgiften om makuleringen måste alltid anges orsaken till makuleringen som kan vara av terapeutisk eller teknisk natur eller bero på patienten.

Makulering av terapeutisk orsak görs alltid i samförstånd med patienten. 

Receptföreskrivaren får makulera receptet utan patientens samtycke, om patienten avsiktligt har givit felaktiga uppgifter eller tvingat receptföreskrivaren att skriva ett elektroniskt recept.

Receptföreskrivaren får utan patientens samtycke också makulera ett recept som skrivits för fel person. 

Recept som föråldrats och recept där patienten har avlidit makuleras dagligen automatiskt av Receptcentret.

Sidan har uppdaterats 20.12.2019