Reformen av personbeteckningen framskrider i Kanta-tjänsterna

Reformen av personbeteckningen framskrider i Kanta-tjänsterna

De ändringar som anknyter till reformen av personbeteckningen införs i Kanta-tjänsterna successivt. I det första skedet säkerställs att personbeteckningarna räcker till genom nya skiljetecken. Ändringen kan testas i kundtestmiljön under den första hälften av 2023.

Personbeteckningen reformeras eftersom det i den nuvarande modellen finns ett begränsat antal beteckningar för varje dag och det nu finns ganska få beteckningar kvar för vissa dagar. I de senare skedena tas en identifieringskod i bruk vid sidan av personbeteckningen och könsmarkeringen slopas från de nya personbeteckningarna.

Reformen kräver åtgärder av organisationer som har system där personbeteckningar används. Mer information om reformen av personbeteckningen finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats (dvv.fi).

Nya skiljetecken tas i bruk i det första skedet

I det första skedet av reformen säkerställs att personbeteckningarna räcker till genom att nya skiljetecken tas i bruk. Efter reformen är skiljetecknen:

  • För personer som är födda 2000 eller senare den nuvarande bokstaven A och de nya B, C, D, E, F.
  • För personer som är födda på 1900-taket det nuvarande bindestrecket (-) eller de nya bokstäverna Y, X, W, V, U.
  • För personer som är födda på 1800-talet det nuvarande plustecknet (+), inga nya skiljetecken.

I Kanta-tjänsterna görs tekniska ändringar under den första hälften av 2023 och stöd införs så att systemet stöder de nya skiljetecknen i personbeteckningarna.

Testning i kundtestmiljön

Införandet av de nya skiljetecknen förutsätter ingen samtestning. Systemleverantörerna ska emellertid försäkra sig om att det egna systemet fungerar och testa funktionen självständigt i Kanta-tjänsternas kundtestmiljö (AT-miljön). Testpersonbeteckningar som innehåller de nya skiljetecknen kan begäras av FPA på adressen yhteistestaus@kanta.fi. Om testpersonbeteckningarna också bör vara suomi.fi-kompatibla ska detta nämnas separat i begäran.

I tabellen nedan anges per tjänst när stödet för ändringen är infört och när systemleverantörerna kan testa sitt eget genomförande i AT-miljön.

Tabell 1. Tidsplan för självständig kundtestning och för produktionen per tjänst
Tjänst Stöd för testning i AT-miljön Produktion
Kelain Från 18.1.2023 02/2023

Recepttjänsten

Från 18.1.2023

05/2023

Datalagret för egna uppgifter

Från 02/2023 03/2023
MittKanta Från 04/2023 05/2023
Patientdataarkivet Från 04/2023 06/2023
Arkivet över bildmaterial Från 04/2023 06/2023

Klientdataarkivet för socialvården

Från 06/2023 10/2023

De följande skedena i reformen

Kanta-tjänsterna stöder inte tills vidare identifieringskoder som är oberoende av personuppgifterna. Det är frivilligt för organisationerna att ta i bruk identifieringskoder.

Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården och Recepttjänsten stöder redan nu den könsneutrala personbeteckning som införs i ett senare skede av reformen, eftersom könet inte i de här tjänsterna utreds utifrån personbeteckningen. För närvarande saknas närmare information om hur och när reformen framskrider efter att de nya skiljetecknen införts.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023