Fokusområden inom Kanta-tjänsterna

Fokusområden inom Kanta-tjänsterna

Inom utvecklingen av Kanta-tjänsterna accentueras under 2020 förberedelserna för den riksomfattande medicineringslistan. Vid införandena stöds särskilt förändringarna i samband med skötsel av ärenden för minderåriga samt utnyttjandet av uppgifter med hjälp av hälsouppgiftssammanställningar.

Inom den nationella social- och hälsovården bildar Kanta-tjänsterna en digital tjänstehelhet, som också är kopplad till internationella informationssystem. Kanta-tjänsterna utvidgas och blir mångsidigare i takt med kundernas behov och lagstiftningens utveckling. Social- och hälsovårdsministeriet styr och finansierar utvecklingen av Kanta-tjänsterna.  

Syftet med Kanta-utvecklingen och införandena är att svara på social- och hälsovårdens och medborgarnas behov samt på förändringarna i omvärlden. Kanta-tjänsternas informationsinnehåll utnyttjas också för sekundär användning och informationsledning. Vid utvecklingen beaktas de informationsbehov som social- och hälsovårdsreformen medför. 

Utveckling av tjänsterna

Med utveckling av Kanta-tjänsterna avses utveckling av de tjänster som används inom social- och hälsovården. I publiceringstidtabellen beskrivs utvecklingsfaserna för år 2020. Tidtabellen innehåller utvecklingstidtabellerna för de funktioner som lagstiftningen kräver samt de tidsgränser som satts upp för social- och hälsovårdsaktörerna.

Fokusområden inom utvecklingen under 2020:

Införande av tjänsterna

FPA stöder och handleder social- och hälsovårdsorganisationerna vid införandet av Kanta-tjänster. Införandena görs i tre omgångar varje år. Social- och hälsovårdsorganisationerna får stöd bland annat vid det förberedande mötet före införandet samt vid utbildningarna om verksamhetsmodeller och verksamhetssätt.

Fokusområden vid införandena under 2020:

Mer information:

Sidan har uppdaterats 15.07.2020