Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i augusti

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 18.8.2021 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

24.8: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 24.8.2021 kl. 23.00–04.00

I Kanta-tjänsterna utförs brådskande serviceåtgärder, och då kan det förekomma avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

31.8: Avbrott i användningen av Arkivet över bildmaterial

Tid: 31.8.2021 kl. 18.00–24.00

Uppdateringar för att förbättra funktionerna i Arkivet över bildmaterial görs 31.8.2021 kl. 18–24. Underhållsarbetet leder till avbrott i sökfunktionerna i Arkivet över bildmaterial.
  
Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi